พรรคภูมิใจไทยเปิดรณรงค์"คัดค้าน นายทุนผูกขาด สัมปทานกัญชา"ทวง"สิทธิ การปลูก-นำมาใช้-จำหน่าย" โดยภาคประชาชนมีส่วนร่วม

4 มี.ค 62 เวลา 13:30 นาย ศักดิ์สยาม ชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทย นาย ศุภชัย ใจสมุทร นาย ทะเบียนพรรคภูมิใจไทย พันเอก ดร.เศรษฐพงค์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรคภูมิใจไทย ร่วมกันแถลงข่าวเปิดเคมเปญ"รณรงค์คัดค้านนายทุนผูกขาดสัมปทานกัญชา" ศักดิ์สยามกล่าวว่า ร่างกฎหมายต่างๆที่ออกมาเกี่ยวกับกัญชาของรัฐบาลมีการอนุญาตให้ทำการปลูกได้เฉพาะในกลุ่มเท่านั้น การประกาศเงื่อนไขที่ผูกมัดเช่นต้องทำการวิจัยและการใช้ทุนจำนวนสูงสูงส่งผลให้ ประชาชนโดยทั่วไปไม่สามารถเข้าถึงการปลูกกัญชาได้เลยทั้งที่ประชาชนควรจะได้สิทธิ์ในการปลูกกัญชา สิทธิการนำมาใช้ และสิทธิ์ในการจำหน่าย ให้กับพี่น้องประชาชนทุกคนโดยใช้รูปแบบรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกาให้ปลูกได้ครอบครัวละ 6 ต้นมีการลงทะเบียนมีการเสียค่าธรรมเนียมการปลูกสามารถใช้ได้ในครัวเรือน ที่เหลือสามารถนำไปจำหน่าย

นายศักดิ์สยามกล่าวว่าประชาชนควรจะได้สิทธิ์การปลูกกัญชาโดยหน่วยงานรัฐคอยเป็นที่เลี้ยงแนะนำพันธุ์กัญชาการรับซื้อกัญชาจากประชาชนแล้วนำไปสกัดเหมือนกับโรงงานยาสูบที่มีการแนะนำเกษตรกรปรับปรุงพันธุ์วิธีเพาะปลูกและการรับซื้อใบยาสูบ ทำไมรัฐถึงไม่ทำออกมาในรูปแบบนี้พรรคภูมิใจไทย เห็นว่าประชาชนกำลังเสียสิทธิ์จากการที่รัฐบาลปลดล็อกกัญชาทางการแพทย์ โดยจะมีเพียงกลุ่มทุนขนาดใหญ่และหน่วยงานของรัฐเท่านั้นที่ได้ประโยชน์ไม่ต่างอะไรกับกลุ่มนายทุนเข้ามาผูกขาดสัมปทานเหล้าเบียร์แม้แต่น้อยดังนั้นพรรคภูมิใจไทยจะทำการรณรงค์คัดค้าน นายทุนผูกขาดสัมปทานกัญชาอย่างต่อเนื่องโดยจะให้ประชาชนเข้ามาเป็นแนวร่วมในการเคลื่อนไหว ให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวหลังจากเลือกตั้งพรรคภูมิใจไทยได้มีส่วนร่วมในฝ่ายบริหาร และฝ่ายนิติบัญญัติจะทำการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายตามที่พรรคได้นำเสนอต่อประชาชนในทันที บ้านพันเอกดรเศรษฐพงค์กล่าวว่าการรณรงค์หาเสียงในช่วงที่ผ่านมาพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสนใจและสิ่งตัวอยากเข้าถึงสิทธิ์ในการปลูกกัญชาเสรีตามรูปแบบ California Model เป็นอย่างมาก

เนื่องจาก ประชาชนเปลี่ยนทัศนคติจากเดิมที่เคยปลูกฝังว่ากัญชาเป็นยาเสพติดในปัจจุบันเข้าใจแล้วว่ากัญชาถูกนำมาใช้ทางการแพทย์ พืชเศรษฐกิจตัวใหม่และกัญชาเพื่อการ สันทนาการบริหารมาสนับสนุนผู้สมัครของพรรคเป็นจำนวนมากขึ้นด้านนายศุภชัยใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทยชี้แจงมาตราการรฯรงค์ คัดค้านนายทุนผูกขาดสัมปทานกัญชาโดยมีสื่อประชาสัมพันธ์ของพรรคประกอบไปด้วยแผ่นป้ายไวนิลคัดค้านนายทุนผูกขาดสัมปทานกัญชาเลือกพรรคภูมิใจไทยและสติ๊กเกอร์ติด ยนต์ในข้อความลักษณะเดียวกันด้วย ทั้งนั้นนายศักดิ์สยามและคณะได้ทำการมอบแผ่นป้ายไวนิลและมอบสติ๊กเกอร์จำนวนหนึ่งเพื่อรณรงค์คัดค้านนายทุนผูกขาดสัมปทานกัญชาพร้อมกันนี้ยังได้ติดสติ๊กเกอร์บริเวณลานจอดรถพรรคภูมิใจไทย