Items filtered by date: Tuesday, 07 January 2020

พลตำรวจโทอำพล บัวรับพรผู้บัญชาการภาค 1
ประชุม มอบนโยบายศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค 1.

คำสั่งตำรวจภูธรภาค 1 ตอนที่ 362/2562 ลงเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 เรื่องจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจภูธรภาค 1 เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การป้องกันปราบปรามและแก้ไขปัญหายาเสพติดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตรงตามวัตถุประสงค์มีประสิทธิภาพ
วันที่ 7 มกราคม 2563 เวลา 13.30 น.
ที่ห้องประชุมอมรวิวัฒน์อาคารอเนกประสงค์ภ.1
พล.ต.ท.อำพล บัวรับพรผบช.ภ1 1/ผอ.ศอ.ปส.ภ.1.
ประธานดำเนินการมอบนโยบายโดยมี
พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญรองผบช.ภ. 1/รองผอ.ศอ.ปส.ภ.1. พล.ต.ต.ลาภ ศรีสำอางผบก.ประจำ ภ.1พล.ต.ต.นราเดช ทิพย์รักษ์ผบก.อก.ภ.1รองผบก.ภ.จว. ผกก.สส.และหน.ชปส.ภ.1.จว.รองผบก.สส.ภ.1หน.ชปส.ของกก.สส1-4และกก.ปพ.บก.สส.ภ1และราชการในสังกัดเกี่ยวข้อง
ได้เข้าร่วมมอบนโยบายการปฏิบัติงานราชการของศอ.ปส.ภ.1


ประชุมศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตำรวจเป็นครั้งแรกของปี 2563 เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติหน้าที่เชิงรุกที่มุ่งเน้นให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดเป็นต้นแบบของการปลอดยาเสพติดและการแสวงหาความร่วมมือจากประชาชนในการหาแหล่งข้อมูลในพื้นที่การเฝ้าระวังให้พื้นที่ปราศจากยาเสพติดให้ข้าราชการลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันตัวเองและครอบครัว และกำชับเร่งรัดสั่งการเพิ่มประสิทธิภาพในการปราบปรามยาเสพติด ของข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจภูธรภาค 1 ให้เกิดประสิทธิผลเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ยังกำหนดให้มีการจัดโครงการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในรูปแบบใหม่ๆเพื่อเป็นการพัฒนางานของตำรวจให้เข้าทางรูปแบบของขบวนการค้ายาเสพติดตั้งแต่ผู้เสพผู้ค้าผู้ผลิตและเครือข่ายเพื่อให้พื้นที่ภูธรภาค 1 และประเทศไทยห่างไกลยาเสพติดห่างไกลจากยาเสพติดอย่างเป็นรูปประธรรม ข้าราชการตำรวจในสังกัดวันนี้ที่เข้าร่วมมอบรับนโยบายทางผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ได้ดำเนินการให้ตรวจหาสารเสพติดจากเจ้าหน้าที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ก่อนที่จะไปปฏิบัติงานเรื่องยาเสพติดทำให้มั่นใจได้ว่าตำรวจไม่เกี่ยวข้องในการใช้สารเสพติดอย่างแน่นอนหากพบมีก็จะดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปไม่ละเว้นใดๆทั้งสิ้น


ทางด้านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 ตำรวจโทอำพลบัวรับพรกล่าวว่า เป็น เพราะว่าเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องนโยบายแห่งชาติในช่วงของภาคของจังหวัด จะได้ให้ความสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการขยายผลจับกุมเครือข่ายรายย่อยจากผู้เสพไปถึงรายใหญ่สำคัญ รวมถึงมาตรการสมคบแล้วก็กฎหมายยึดทรัพย์ปปง ทุกฝ่ายก็ต้อง ร่วมมือร่วมใจเราก็ต้อง บั่นทอนเพราะว่ามีการป้องกันไม่ให้เกิดแต่มันก็เกิดอีก มีการผลิต นอกประเทศ และการลำเลียงมีหลายเส้นทางมากถึงแม้มีเจ้าหน้าที่มีอยู่ตลอดแต่ก็มีขีดจำกัดสุดท้ายก็ต้องเข้าหมู่บ้านซึ่งตอนนี้ได้มีโครงการปักกฎประชารัฐร่วมใจ ก็ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายปกครองผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนผู้นำหมู่บ้านและเอาคนติดยามารักษาขยายผลผู้เสพไปถึงผู้จำหน่ายและจากกลุ่มแล้วก็ทำหมู่บ้านให้มันสะอาดหรือทำรั้วหมู่บ้าน ผ่านการโครงการต่อให้ผลิดหรือ ลำเลียงมายังไงก็เข้าหมู่บ้านไม่ได้ก็จบอยู่ตรงนั้น ไม่มีการตลาด ถ้าไม่มีตลาดก็แยกออกส่วนจับกลุ่มก็เน้นการขยายผลให้มากที่สุดซึ่งเป็นเรื่องที่เหนื่อย ก็ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจากยาเสพติดรวมทั้งพี่น้องประชาชนก็วันนี้ได้ให้ พล.ต.ต.นพดล ศรสำราญรองผบช.ภ. 1/รองผอ.ศอ.ปส.ภ.1. ที่รับผิดชอบด้านการเสพติดเรียก ทำความเข้าใจที่แจ้งรวมทั้งก่อนจะไปจับใครเขาก็ดูตัวเราก่อน ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติดตัวเองไหมจะเป็นข้อครหาเล่นนินทาอีกก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีทุกคน ก็ขอให้ทุกคนรักษาความดีอันนี้เอาไว้ ซึ่งก็มีนโยบายตรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจตามคำสั่งของท่านพลตำรวจเอกจักรทิพย์ ชัยจินดาผบตร. ให้ตรวจทุกคน เดี๋ยวก็จะตรวจทุกคนในอยู่แล้ว เพื่อทำความเข้าใจ ไม่ใช่คนจับจะเป็นซะเองแล้วจะไปจับใครเขา หากตรวจพบเจ้าหน้าที่คนใดเกี่ยวข้อง ก็จะ ดำเนินคดีตามกฎหมายไม่ไว้ไม่เว้นเพราะว่าเรื่องยาเสพติด เป็นเรื่องที่สำคัญโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐไปยุ่งเกี่ยวมีโทษเพิ่มอีก ให้พี่น้องตำรวจภาค 1 และทีมงานปปส.ร่วมมือร่วมใจกันทำวันนี้ก็จะมาพูดคุยร่วมแชร์ข้อมูลขยายผลอย่างเรียนให้ทราบ
และในผลตรวจวันนี้เจ้าหน้าที่ที่รับการตรวจก็ผ่านการตรวจเป็นที่เรียบร้อยไม่มีพบผู้ ติดสารเสพติดแต่อย่างใด จึงทำให้พี่น้องประชาชนมั่นใจได้ว่าตำรวจปฏิบัติ อย่างตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด