Items filtered by date: Tuesday, 01 January 2019

1 มกราคม 2562 หม่อมราชวงศ์ ดำรงดิศ ดิศกุล หัวหน้าพรรคภราดรภาพ กล่าวถึงการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงว่า ทีมงานในพรรคกำลังเร่งทำหน้าที่กันอย่างหนักเพราะการเลือกตั้งครั้งนี้

ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศไทย และมีปัจจัยหลายอย่างเข้ามาเกี่ยวข้อง แม้ว่าพรรคภราดรภาพเป็นพรรคใหม่ และลงสนามเลือกตั้งครั้งนี้อย่างจริงจังเป็นครั้งแรก แต่ด้วยศักยภาพของบุคลากรที่มีอยู่ ทำให้มีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถมีส.ส.เข้าไปนั่งในสภาอย่างแน่นอน เพราะวันนี้ประเทศไทยกำลังต้องการความเปลี่ยนแปลงและประชาชนหลายคนที่มีความรู้สึกเบื่อการเมือง หรือพรรคการเมืองเก่า ๆ ที่คอยจะทะเลาะกันเพราะผลประโยชน์ทางการเมือง จึงทำให้ต้องการความหวังใหม่จากแนวคิดของนักการเมืองยุคใหม่บ้าง พรรคภราดรภาพจึงถือได้ว่าเป็นพรรคการเมืองยุคใหม่ที่เป็นทางเลือกที่มีความน่าสนใจและเป็นประชาธิปไตยอย่างแท้จริง มิได้อยู่ภายใต้อำนาจของนายทุนหรือใครคนใดคนหนึ่ง

การดำเนินงานภายในพรรคภราดรภาพเน้นความเป็นพี่น้องเป็นหลักทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันในการแสดงความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเดิมที่มีประสบการณ์ ก็ต้องปรับตัวเข้าหากันเพื่อประโยชน์ต่อชาติบ้านเมือง

ดังนั้นข้อดีของการเป็นนักการเมืองยุคใหม่ที่มีได้ยึดติดกับกฎกติกาภายในพรรคเดิม ๆ จึงทำให้มีความคล่องตัวในการทำงานสูงและเป็นไปอย่างสร้างสรรค์มีระเบียบวินัย ที่สำคัญทุกคนมีอุดมการณ์ที่จะเข้ามาช่วยพัฒนาบ้านเมืองอย่างแรงกล้า การเลือกตั้งครั้งนี้ตนจึงอยากให้ประชาชนเลือกสิ่งใหม่ ๆ ที่ดีและดูมีอนาคต รวมไปถึงจะต้องมีทัศนคติที่จะไม่ทำให้เกิดความขัดแย้งกันในประเทศอย่างเช่นที่เคยผ่านมา

นายพันธ์ยศ อัครอมรพงศ์ เลขาธิการพรรคภราดรภาพ ยังได้กล่าวถึง ความพร้อมในการเลือกตั้ง ครั้งนี้ว่า พรรคภราดรภาพ มีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการลงสู้ศึกเลือกตั้งในครั้งนี้ และเชื่อมั่นว่าทีมคนรุ่นใหม่ที่มีความสามารถของพรรคจะนำพาให้สามารถได้เป้าหมายตามที่หวังเอาไว้ เพราะตนเชื่อว่าประชาชนจะมองถึงเจตนารมย์ที่ดีของพรรคในการลงสู้ศึกการเมืองครั้งนี้และถือได้ว่าเป็นความหวังครั้งใหม่ของคนในชาติที่มีพรรคการเมือง นำเอานโยบายเน้นถึงความเท่าเทียม ความเสมอภาคและภราดรภาพมาใช้เหนือนโยบายประชานิยม ที่เคยประสบความสำเร็จในการเลือกตั้งครั้งที่ผ่านผ่านมา แต่ก็ไม่ได้สร้างความสำเร็จให้กับประเทศไทยในระยะยาวได้

 ดังนั้นการคิดใหม่ทำใหม่ของพวกเรา จึงไม่ได้เน้นไปที่นโยบายเชิงประชานิยมแต่เน้นสิ่งที่ประชาชนต้องการเป็นหลัก โดยคำนึงถึงความรู้สึกและทำความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง เพื่อนำมาแก้ปัญหาของประชาชนอย่างแท้จริง ซึ่งหลังปีใหม่นี้พรรคจะเริ่มมีการปราศรัยจากผู้บริหารและตัวแทนของพรรคที่คาดว่าจะลงสมัครรับเลือกตั้งในเขตพื้นที่ต่างๆเพื่อเปิดตัว รวมไปถึงการแนะนำพรรคภราดรภาพให้ประชาชนรู้จักในภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้น