ทำบุญครบรอบ 36 ปี ก่อตั้งสวท. กจ.

ทำบุญครบรอบ 36 ปี ก่อตั้งสวท. กจ.

เมื่อวันที่ 23 มิ ย. 2560 ที่ผ่านมา นายอนุ ทองดี ผู้อำนวยการสถานี วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกาญจนบุรี (สวท กจ.) ได้จัดทำบุญเลี้ยงพระ ครบรอบ 36 ปี ของ สวท. กจ. โดยมี นายกิตติ พัฒนเจริญ ผู้อำนวยสำนักงานกรมประชาสัมพันธ์เขต 8 เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายยุทธนา อนันตเดโชชัย ขนส่งจังหวัดกาญจนบุรี และแขกผู้มีเกียรติ มิตรรักแฟนเพลง นำอาหารร่วมทำบุญ และรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมมอบของที่ระลึกให้กับผู้ที่มาร่วมงาน ต่อจากนั้น บ่ายโมง ได้มีการจัดกิจกรรม แข่งกีฬา เปตอง และเซปักตะกร้อ ซึ้งเป็นกิจกรรมที่ สวท. กจ. จัดขึ้นทุกวันพุธอยู่เป็นประจำอย่างสม่ำเสมอ ภายใต้ชื่อ สร้างสุขในองค์กร โดยจะมีสื่อมวลชนหลากหลายสังกัดในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าเล่นกีฬา ช่วงเย็นต่อด้วยกิจกรรมร้องรำทำเพลง และนายอนุ ทองดี ผอ.ฯ ได้กล่าวต้อนรับ นางสาวมัทณียา มากสมบูรณ์ ที่ย้ายกลับมาประจำที่ สวท. กจ. และขอบคุณเจ้าหน้า สวท. กจ. ทุกฝ่ายที่ร่วมแรงร่วมใจ ทำให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ในงานบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานอบอุ่นเป็นเอง
นายอนุ ทองดี ยังกล่าวต่ออีกว่า กิจกรรมการเล่นกีฬาของทุกวันพุธ เป็นการสุขสร้างสุขในองค์กร ได้ริเริ่มดำเนินการด้วยตนเอง และยังส่งเสริมให้คนในองค์ได้ออกกำลังกาย เพื่อสุขภาพจะได้แข็งแรงหางไกลโรคภัยไข้เจ็บ ให้ส่งผลดีต่อการปลูกฝังและสร้างเสริมพฤติกรรมการออกกำลังกายในวิถีชีวิต และนำร่องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับองค์กรต่างๆ จะได้มีสุขภาพที่ดีทั่วถึงกัน โดยจะมีสื่อมวลชนในจังหวัดกาญจนบุรีหลายแขนง ร่วมเล่นกีฬาทุกวันพุธ ที่ สวท. กจ. เป็นการเชื่อมความสามัคคีในหมู่คณะของคนในองค์กร กับสื่อมวลชน และเป็นแบบอย่างที่ดี มีวิสัยทัศน์ของผู้นำองค์กรที่คุณภาพ ในการเป็นผู้นำที่ดี อีกด้วย