รุดหน้าเปิดศูนย์ประสานไทย-มอญด่านเจดีย์สามองค์

รุดหน้าเปิดศูนย์ประสานไทย-มอญด่านเจดีย์สามองค์
บริษัท ฮัยจี กรุ๊ป(ไทย) จับมือ บริษัททิพ พยู ไพล์ (พม่า) เปิดสำนักงานประสานงานไทย-มอญ ที่ด่านเจดีย์สามองค์ รองรับ 86 โครงการพัฒนารัฐมอญในต้นเดือนกรกฎาคมนี้
บริษัทฮัจยี กรุ๊ป จำกัด(ไทย)และ บริษัท ทิ พยู ไพล์ จำกัด (เมียนมาร์)ได้ร่วมกันเปิดสำนักงานประสานงานไทย-มอญ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับบริษัทในเครือฮัจยี กรุ๊ป จำกัด ในการเข้าไปปฏิบัติงานตามโครงการพัฒนารัฐมอญ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ 86 โครงการ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลสหภาพเมียนมาร์เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีMR. KYAW MYINT OO หรือฯฯพณฯเทพโยธิน มหาทุน กรรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพยูไพล์ จำกัด และ ดร.สุภัตทา จันทรรังษี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮัจยีกรุ๊ป จำกัด เป็นประธานในการเปิดสำนักงานประสานงานในครั้งนี้
ในการจัดงานนั้น มีผู้ความร่วมงานประมาณ 300 คน ทั้งจากประเทศไทยและรัฐมอญ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ เช่น จากนักธุรกิจในเครือฮัจยีกรุ๊ปและบุคคลสำคัญในฝ่ายไทยเกือบ 200 คน ส่วนในฝั่งรัฐมอญ มีบุคคลสำคัญ ประชาชนและสื่อมวลชนชาวมอญเกือบ 100 คน ซึ่งทำให้บรรยากาศในการจัดงานครั้งนี้คึกคักและเป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป
ดร.สุภัตทา จันทรรังษี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด เปิดเผยว่า กลุ่มบริษัทฮัจยีได้เข้าไปร่วมทุนกับบริษัททิ พยู ไพล์ จำกัดมากว่า 1 ปีแล้ว และได้ดำเนินการโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนารัฐมอญ สาธารณรัฐสหภาพเมียนมาร์ มีความคืบหน้ามาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดได้ร่วมกันเปิดสำนักงานประสานงานไทย-มอญ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับโครงการพัฒนารัฐมอญ 86 โครงการที่ บริเวณตลาดชายแดนด่านชั่วคราวเจดีย์สามองค์ ตำบลลู อำเภอสังขละ จังหวัดกาญจนบุรี จึงจะเป็นสำนักงานประสานงานหลักในการเข้า-ออกเพื่อปฏิบัติในโครงการต่างๆ ต่อไป


ด้าน MR. KYAW MYINT OO หรือฯฯพณฯเทพโยธิน มหาทุน กรรรมการผู้จัดการ บริษัท ทิพยูไพล์ จำกัด เปิดเผยว่า การเปิดศูนย์ประสานงานไทย-มอญในครั้งนี้ ถือเป็นฤกษ์ดีและก้าวสำคัญที่โครงการพัฒนารัฐมอญทั้ง 86 โครงการจะได้เดินหน้าปฏิบัติการตามแผนงานที่กำหนดกันอย่างราบรื่น ซึ่งจะทำให้ย่นระยะทางและลดระยะเวลาในการเดินทางเข้าพื้นที่ของโครงการต่างๆ เร็วขึ้น
วันนี้มีชาวมอญ ทั้งที่เป็น บุคคลสำคัญ ประชาชนและสื่อมวลชน มาร่วมงานด้วย เพื่อแสดงเจตจำนงที่แนวแน่ในการร่วมกันพัฒนารัฐมอญ ให้เป็นศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าระหว่างประเทศ ฝั่งทะเลอันดามันฝั่งตะวันตกในอนาคตอันใกล้นี้
อนึ่ง บริษัท ทิพยูไพล์ จำกัด(เมียนมาร์)และบริษัท ฮัจยี กรุ๊ป จำกัด(ไทย) ได้ร่วมทุนเพื่อพัฒนารัฐมอญ โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายทั้ง 2 ประเทศมาโดยตลอด ทั้งการขออนุญาตโครงการทั้ง 86 โครงการจากรัฐบาลเมียนมาร์ การลงสำรวจพื้นที่โครงการต่างๆ การจัดทำแบบแปลน บีโอคิว. และการทำธุรกรรมทางการเงินในเรื่องต่างๆ สำเร็จสมบูรณ์ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด และคาดว่าโครงการต่างๆ เช่น โครงการสร้างถนนเชื่อมชายแดนเมียนมาร์-ไทย,โครงการสนามบินเมาะละแหมง,โครงการท่าเรือน้ำลึกกาลากั๊ว,โครงการสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม,โครงการสร้างถนนภายในมอญสายหลัก-สายรอง, โครงการสถานีขนส่งโดยสาร,โครงการโรงงานผลิตไฟฟ้าฯลฯ จะสามารถเข้าพื้นที่ลงมือดำเนินการตามแผนปฏิบัติการที่กำหนดได้ภายในเดือนกรกฏาคมนี้