สตูล รองผู้ว่าฯสตูลหารือมุขมนตรีรัฐเปอร์ลิส เร่งผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานสตูล-เปอร์ลิส

สตูล รองผู้ว่าฯสตูลหารือมุขมนตรีรัฐเปอร์ลิส เร่งผลักดันโครงการก่อสร้างสะพานสตูล-เปอร์ลิส

 

วันที่ 16 ธ.ค. 2559 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าที่ห้องประชุมโต๊ะพญาวัง ศาลากลางจังหวัดสตูล นายสรเดช สุนทรารชุน รองผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล ให้การต้อนรับดาโต๊ะ ซารี อัส ลัน บิน มาน(YAB.Dato Seri Azlan Bin Man) มุขมนตรีรัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะ และร่วมประชุมหาเรือด้านความร่วมมือระหว่งจังหวัดสตูลประเทศมาเลเซีย พร้อมคณะและร่วมประชุมหารือด้านความร่วมมือระหว่างจังหวัดสตูลประเทศไทยและรัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย กระชับความสัมพันธ์และเร่งพัฒนาพื้นที่กระตุ้นเศรษฐกิจสองฝั่งชายแดน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม


นายสรเดช สุนทรารชุน กล่าวว่า จากการประชุมครั้งนี้ มีประเด็นสำคัญ 3 ประเด็น ได้แก่ ความคืบหน้าของโครงการถนนสะพานสตูล-เปอร์ลิส (ตำมะลัง-ปูยู-บูเก็ตปูเต๊ะ) ซึ้งมุขมนตรีรัฐเปอร์ลิสให้ความเห็นว่าเป็นอำนาจการตัดสินใจของรัฐบาลกลางประเทศมาเลเซีย ต้องใช้กลไกในการพิจารณาระดับประเทศ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศและนายกรัฐมนตรีของสองประเทศเป็นผู้ดำเนินการตามขั้นตอน ด้านการพัฒนาด่านชายแดนกรณีที่เดินทางไป-มาระยะทาง 1 กิโลเมตร โดยปราศจากหนังสือเดินทาง ขณะนี้มีข้อจำกัดให้ทุกคนต้องมี

หนังสือเดินทางทำให้เกิดภาวะซบเซาของการค้าชายแดนบริเวณด่านวังประจัน-วังเกรียน ทางรัฐเปอร์ลิสได้นำเข้าที่ประชุมส่วนกลางของประเทศมาเลเซีย แต่ยังคงไม่สามารถยุติข้อจำกัดดังกล่าวได้เนื่องจากกระทบต่อความมั่นคง ทั้งในเรื่องของการค้ามนุษย์และสินค้าผิดกฎหมาย สำหรับประเด็นสุดท้ายเรื่องของการส่งเสริมการค้าชายแดนคาดหวังเศรษฐกิจทั้ง 2 ฝั่งจะสามารถกลับมาเฟื่องฟูอีกครั้ง ไม่ว่าจะเป็นด้านการค้า การลงทุน ตลอดจนการท่องเที่ยวซึ่งอยู่ในช่วงของไฮซีซั่น ทำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางไปมาระหว่างประเทศมากขึ้น นอกจากจะกระตุ้นเม็ดเงินให้สะพัดแล้ว ยังเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างประชาชนทั้ง 2 ประเทศให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น