รัฐไฟเขียว!ห้ามขายเหล้ารอบสถานศึกษา 300 ม. Featured

เครือข่ายงดเหล้าเฮ มติที่ประชุม คกก. นโยบายเครื่องแอลกอฮอล์แห่งชาติ คลอดกฎหมายห้ามขายเหล้ารอบสถานศึกษารัศมี 300 เมตร มีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน หลังรอมานาน 7 ปี

ภก.สงกรานต์ ภาคโชคดี ผู้อำนวยการสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า(สคล.) กล่าวถึงกรณีมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่มี นายยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ได้มีมิติเห็นชอบกำหนดพื้นที่ห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งรวมถึงร้านขายของชำ และร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ แต่ไม่นับรวมร้านขายส่ง ที่อยู่ใกล้สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวศึกษาในระยะ 300 เมตร ยกเว้นพื้นที่โรงแรม และสถานบันเทิงที่อยู่ในโซนนิง เช่น ย่านรัชดา พัฒน์พงษ์ อาร์ซีเอ เป็นต้น ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ภายใน 30 วัน

ผู้อำนวยการ สคล.ได้กล่าวขอบนายกรัฐมนตรี และคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่ตระหนักถึงปัญหาของเยาวชนไทย ที่กลายเป็นนักดื่มหน้าใหม่เพิ่มมากขึ้น และอายุต่ำลง ส่งผลให้เกิดปัญหากับเยาวชนตามมา จนถึงเสียอนาคต เสียชีวิต พิการ ติดคุก ฯลฯ มากมาย เมื่อ คณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ มีมติห้ามขายรอบมหาวิทยาลัย และวิทยาลัยอาชีวศึกษา จะเป็นผลดีอย่างยิ่ง ซึ่งเครือข่ายงดเหล้า ร่วมกับเครือข่ายเยาวชนผลักดันเรื่องนี้มากว่า 7 ปี ในหลาย ๆ รัฐบาลแล้ว เพิ่งจะสำเร็จในรัฐบาลนี้ จึงขอชื่นชมในความกล้าหาญทางจริยธรรมของรัฐบาลนี้ โดยไม่ต้องห่วงการเสียผลประโยชน์ของธุรกิจน้ำเมา มากกว่าห่วงการทำลายสมองของเยาวชนจากแอลกอฮอล์ เหมือนหลาย ๆ รัฐบาลที่ผ่าน ๆ มา


นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กล่าวว่า ต้องขอบคุณรัฐบาลและคณะกรรมการนโยบายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แห่งชาติ ที่ตัดสินใจออกมาตรการดังกล่าว เพราะตลอดระยะเวลาที่เยาวชนได้ขับเคลื่อนและส่งเสียงรอมานาน จึงถือว่ารัฐบาลนี้เห็นคุณค่าของการนำแอลกอฮอล์ออกจากเด็กเยาวชน เห็นคุณค่าของการพัฒนาเด็กเยาวชนโดยการจัดสภาพแวดล้อม และเป็นนิมิตหมายที่ดีในการบูรณาการด้านการศึกษา เมื่อกฎหมายออกมาแล้วในทางปฏิบัติต้องเข้มงวดตรวจจับอย่างจริงจังด้วย

“ดีใจที่รัฐบาลเห็นความสำคัญของเยาวชน แต่ก็ยังมีความเป็นห่วงว่า หลังจากหมดรัฐบาลยุค คสช. แล้วจะมีการปฏิบัติ หรือบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังมากแค่ไหน ดังนั้นรัฐบาลต้องวางกรอบกติกาอย่างเป็นรูปธรรม โดยเฉพาะการบังคับใช้กฎหมาย เพื่อให้เป็นประโยชน์สูงสุด และหลังจากนี้คงต้องเร่งทำความเข้าใจ และประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการออกใบอนุญาตจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เครือข่ายเยาวชนยินดีเป็นหน่วยเฝ้าระวัง รวมถึงไปทำงานร่วมกับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันจากน้ำเมา” นายธีรภัทร์ กล่าว

 

Related items