สมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพุทธศาสนาและสังคมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนชุนชนบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ)เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ต่อสังคมส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีและร่วมป้องกันปัญหายาเสพติด

      วันนี้ 23 ม.ค.64 เวลา 15.00 น. ที่ศูนย์ชุมชนบ้านเอื้ออาทรท่าอิฐ ตำบล บางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี นายปราโมทย์ ทองกุญชร นายกสมาคมสื่อมวลชนส่งเสริมพุทธศาสนาและสังคม ( ส.พ.ส.) พร้อมคณะสื่อมวลชนส่งเสริมพุทธศาสนาและสังคมร่วมจัดกิจกรรมมอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่เยาวชนชุนชนบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ)เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ให้ต่อสังคมส่งเสริมด้านสุขภาพที่ดีและร่วมป้องกันปัญหายาเสพติดแก่เด็กนักเรียนในชุมชน โดยมี นายประสาร กลั่นคุ้ม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางรักน้อยพร้อมเยาวชนชุนชนบ้านเอื้ออาทรรัตนาธิเบศร์ (ท่าอิฐ)เป็นตัวแทนในการรับมอบ

Cr:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี