นำร่อง! “สมศักดิ์” เปิดโครงการนิคมอุตสาหกรรมฯ เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง

รมว.ยุติธรรม วางศิลาฤกษ์ สร้างนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง (แห่งแรก) ยันให้ความสำคัญการสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้ผู้ต้องขัง พึ่งพาตนเอง และเลี้ยงดูครอบครัวได้เมื่อพ้นโทษ

เมื่อเวลา 09.19 น. วันที่ 16 พ.ย.63 ที่เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง จ.ชลบุรี นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีวางศิลาฤกษ์ โครงการนิคมอุตสาหกรรมฝึกอาชีพผู้พลั้งพลาด เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง โดยมีนายวิทยา สุริยะวงค์ รองปลัดกระทรวงยุติธรรม นายนิมิต ทัพวนานต์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทวงยุติธรรม ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ พ.ต.ท.ประวุธ วงศ์สีนิล รองอธิบดีกรมราชทัณฑ์ ดร.โฆสิต สุวินิจจิต ประธานคณะอนุกรรมการ เพื่อศึกษาแนวทางการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ดร.ชาญ วชิรเดช ผู้บัญชาการเรือนจำกลางชลบุรี และผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมในพิธี

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ เป็นนโยบายเพื่อให้ผู้ต้องขังได้รับโอกาสในการฝึกวิชาชีพที่ตรงตามความถนัด และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ของเรือนจำ ซึ่งเป็นอีกแนวทางเพื่อลดความแออัดในเรือนจำ ควบคู่ไปกับการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้สามารถคืนคนดีสู่สังคม ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน เพื่อสร้างอาชีพ สร้างรายได้ให้กับผู้ต้องขัง ตลอดจนสามารถสร้างผู้ประกอบการรายใหม่ได้อีกด้วย นอกจากนี้ นิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ยังเป็นกระบวนการกลุ่มในการสร้างความเข้มแข็งและความเชื่อมั่นร่วมกัน อันจะเป็นการสร้างชุมชนคนเคยต้องราชทัณฑ์ ที่มีความเข้าใจซึ่งกันและกัน มีการติดตามดูแลกัน เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเอง และเลี้ยงดูครอบครัวได้เมื่อพ้นโทษ

นายสมศักดิ์ กล่าวว่า การจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ (นำร่อง) ที่เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง ถือเป็นที่แรกของประเทศไทย การเดินหน้าสร้างนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์นั้น ถือเป็นนโยบายสำคัญที่ตนให้ความสำคัญ เพราะอยากเห็นผู้พลั้งพลาดได้ฝึกอาชีพแบบลงมือทำจริง ได้วิชาความรู้ เมื่อพ้นโทษออกไปแล้วจะได้มีงานทำ ไม่หันมากระทำผิดซ้ำ ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานของรัฐ รวมถึงเอกชน กลุ่มนักธุรกิจผู้ประกอบการ สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้า ชุมชน หน่วยงานอิสระ และองค์การไม่แสวงหาผลกำไรทั้งหลาย จากนี้เราจะบูรณาการร่วมกันอย่างเข้มแข็ง เพื่อหยิบยื่นโอกาสในการกลับตัวให้แก่ผู้ต้องขัง ให้มีอาชีพ มีรายได้ในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว สามารถที่จะกลับเป็นคนดีของสังคมได้อีกครั้งหนึ่ง

"ในนามของกระทรวงยุติธรรม ผมขอขอบคุณผู้ประกอบการทั้ง 3 แห่ง ที่มาลงทุนนิคมอุตสาหกรรม (นำร่อง) คือ บริษัท กาลศิริ พาณิชย์ จำกัด บริษัท มายจักรยาน จำกัด และบริษัท เอสพีที เจริญซัพพลาย จำกัด ที่สร้าง 4 โรงงาน ในพื้นที่เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง ซึ่งจะผลิตจักรยานและไม้พาเลท ความร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสังคม การให้โอกาสผู้พลั้งพลาดเป็นสิ่งที่ทำให้สังคมน่าอยู่ขึ้น" รมว.ยุติธรรม กล่าว

นายสมศักดิ์ กล่าวอีกว่า เรือนจำกลางชลบุรี (แห่งใหม่) มีพื้นที่ 291 ไร่ 2 งาน 74 ตารางวา มีพื้นที่สร้างนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ 85 ไร่ ดังนั้นเมื่อมีพื้นที่เหลือ ตนอยากให้ใช้สอยทุกตารางเมตรให้มีคุณค่าทุกตารางเมตร จึงต้องการให้พัฒนาศักยภาพ ด้านเกษตรกรรมและด้านปศุสัตว์ เพิ่มเติมอีกทางหนึ่งด้วย

ดร.อายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าวว่า โครงการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมฝึกวิชาชีพผู้พลั้งพลาด เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง ด้วยพื้นที่ของเรือนจำ ตั้งอยู่ในเขตจังหวัดชลบุรี ซึ่งเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษของรัฐ (EEC) ที่มีการประกอบอาชีพในอุตสาหกรรมต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริการ การขนส่ง การประมง หรือแม้กระทั่งการเกษตรกรรม จึงสมควรที่นำจุดแข็งหรือศักยภาพด้านนี้มาใช้ประโยชน์ ในการส่งเสริมทักษะอาชีพผู้ต้องขังให้มีฝีมือ และเกิดการจ้างงาน โดยเฉพาะพื้นที่เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง ที่มีเนื้อที่กว่า 85 ไร่ 3 งาน 86 ตารางวา ซึ่งเหมาะที่จะนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตามภารกิจของของกรมราชทัณฑ์ในการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง

 

“ด้วยศักยภาพและความพร้อมของเรือนจำกลางชลบุรี ซึ่งเป็นเรือนจำต้นสังกัด ของเรือนจำชั่วคราวบ้านบึง กรมราชทัณฑ์จึงได้คัดเลือกให้เรือนจำกลางชลบุรีเป็นเรือนจำนำร่อง หรือเรือนจำต้นแบบที่จะฝึกอาชีพให้เป็นไปตามนโยบายการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมราชทัณฑ์ ทั้งในระยะที่อยู่ในระหว่างต้องโทษ และที่พ้นโทษออกไปแล้ว ซึ่งในวันนี้ ถือเป็นการเริ่มต้นดำเนินการ “คิกออฟ” เป็นวันแรก” อธิบดีกรมราชทัณฑ์ กล่าว

ดร.อายุตม์ กล่าวอีกว่า โดยในระยะต่อไปจะดำเนินการจัดตั้งศูนย์เตรียมความพร้อมก่อนปล่อยในเรือนจำชั่วคราวบ้านบึงเพิ่มเติม เพื่อก่อสร้างอาคารเรือนนอน อาคารอาบน้ำ และรั้วความมั่นคง ให้ผู้ต้องขังสามารถที่จะฝึกอาชีพและพักอาศัยในบริเวณเดียวกัน เพื่อให้เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง สังกัดเรือนจำกลางชลบุรี เป็นเรือนจำต้นแบบในการฝึกวิชาชีพภาคอุตสาหกรรมการผลิต หรือ ACADEMY FOR INDUSTRIAL อันเป็นการสร้างโอกาสและการยอมรับให้แก่ผู้ต้องขังและผู้พ้นโทษ ในการคืนคนดีสู่สังคมได้ในที่สุดนั่นเอง