ร่วมแสดงความยินดี

นางสาวจิรารัตน์ สุนทรอาคเนย์ ประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี นายประยงค์ วิลัย ช่างภาพ/ผู้สื่อข่าว น.ส.พ. การเมืองชุมชน ร่วมแสดงความยินดีกับนายชลธี ยังตรง รองผู้ว่าราชจังหวัดนนทบุรี ไปดำรงตำแหน่งใหม่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร