ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายตรวจพื้นที่ประสบสาธารณภัย พร้อมสั่งการประสานให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า​

วันที่ 3 ส.ค. 2563 เวลา 12.30 น. นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ได้รุดเข้าพื้นที่ประสบสาธารณภัย ที่อำเภอเวียงป่าเป้า หลังจากรับทราบปัญหาน้ำท่วม โดยออกตรวจพื้นที่ประสบสาธารณภัย ร่วมกับนายอำเภอเวียงป่าเป้า พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานในพื้นที่ รวมทั้ง ผู้นำองค์กรปกครองท้องที่ ในทุกพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัย เพื่อเร่งให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนโดยด่วนที่สุด พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครอง และ อปท. รับแจ้งความเสียหายและประสานงานให้ความช่วยเหลือเฉพาะหน้า ทั้งอาหาร และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ประสบสาธารณภัย สถานการณ์อุทกภัยจากน้ำป่าไหลหลากจากเทือกเขาดอยนางแก้วและดอยขุนลาว ในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จากอิทธิพลของพายุโซนร้อนซินลากู มาตั้งแต่เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 2 ส.ค. ที่ผ่านมา ได้ส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากท่วมทุก ตำบลของอำเภอเวียงป่าเป้า และยังส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิต การคมนาคม ตลอดทั้งสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างมาก 

     นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่สำรวจความเสียหายว่ามีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอย่างไรบ้าง จากการสำรวจความเสียหาย จำนวน 7 ตำบล 93 หมู่บ้าน 10,372 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 33,150 ไร่ ได้แก่ ตำบลเวียงกาหลง หมู่ที่ 1-15 จำนวน 3,200 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรประมาณ 19,000 ไร่ , ตำบลแม่เจดีย์ หมู่ที่ 1-16 จำนวน 872 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 5,150 ไร่ , ตำบลแม่เจดีย์ใหม่ หมู่ที่ 1-14 จำนวน 500 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 500 ไร่ , ตำบลป่างิ้ว หมู่ที่ 1-16 จำนวน 3,500 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 5,000 ไร่ , ตำบลบ้านโป่ง หมู่ที่ 1-7 จำนวน 400 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 500 ไร่ , ตำบลเวียง หมู่ที่ 1-12 จำนวน 1,500 ครัวเรือน พื้นที่การเกษตรเสียหายประมาณ 1,000 ไร่ , ตำบลสันสลี หมู่ที่ 1-13 จำนวน 400 ครัวเรือน พื้นที่ทางการเกษตรเสียหายประมาณ 2,000 ไร่

บัณฑิตย์ พันธ์พลากร บก เชียงรายข่าวการเมืองชุมชน