ร้อยเอ็ด สำนักงานแรงงาน มอบถุงยังชีพช่วยผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐ น. ที่หอประชุมเทศบาลตำบลเมืองบัว นางสาวอัชนีญา ไหมหรือ นักวิชาการแรงงานชำนาญการ และคณะได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ ในเขตพื้นที่ ตำบลเมืองบัว ที่ประสบอุทกภัยจากพายุ โพดุลและคาจิกิ จำนวน 200 ชุด ประกอบด้วย แปรงสีฟัน ยาสีฟัน บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง น้ำดื่ม น้ำผลไม้ ขนม นมถั่วเหลือง แป้ง กระดาษชำระ สบู่ แชมพูสระผม ครีมอาบน้ำ ไฟฉาย ผ้าอนามัย น้ำยาล้างจาน ผ้าเช็ดหน้า และยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ราษฎรผู้ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัย ซึ่งในพื้นที่ตำบลเมืองบัวมีราษฎรที่ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อน จำนวน ๗ หมู่บ้าน ๒๐๐ ครัวเรือน


โดยมี นายประภาส ศรีวงษ์กลาง นายกเทศมนตรีตำบลเมืองบัวพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัดเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ ราษฎรตำบลเมืองบัว นายกิติภูมิชัย วงศ์สนิท ปลัดอาวุโส อ.เกษตรวิสัย ร่วมต้อนรับและกล่าวขอบคุณ คณะสำนักงานแรงงานจังหวัดที่ได้ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพ พื้นที่ตำบลเมืองบัวที่ประสบอุทกภัยได้รับความเดือดร้อน ในครั้งนี้ด้วย