โครงการ​ "พัฒนาจิตอาสา​ สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย"

วันพุธที่ 4 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ​ เทศบาลนครนนทบุรี​ อำเภอเมืองนนทบุรี​ จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ​ "พัฒนาจิตอาสา​ สู่อาสาสมัครสภากาชาดไทย" ในหลักสูตร​ "การบรรเทาภัยพิบัติ" รุ่นที่​ 1​ โดยมี​ นายอดิเทพ​ กมลเวชช์ ปลัดจังหวัดนนทบุรี​ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ​ และ​ นางนวลจันทร์​ แย้มศรี​ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี​ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ เหล่ากาชาดจังหวัดนนทบุรี ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ต่อภารกิจของสภากาชาดไทย และเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ในการสร้างค่านิยมของคนในสังคม ให้เป็นผู้เสียสละเพื่อส่วนรวม ทั้งยังเป็นการปลุกระดมจิตสาธารณะ ให้เกิดขึ้นในสังคมวงกว้างอย่างยั่งยืน เพื่อให้จิตอาสา อาสาสมัครสภากาชาดไทย เป็นกำลังสำคัญ ในการขับเคลื่อน ภารกิจสภากาชาดไทย และเป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง ของเหล่ากาชาดจังหวัด และกิ่งกาชาดอำเภอ ต่อไป