ครบรอบ 10 ปี การเมืองชุมชน

ครบรอบ 10 ปี หนังสือพิมพ์ การเมืองชุมชน พร้อมทีมงาน จัดเลี้ยง อาหารเด็ก ที่บ้านปาก เกร็ต จ.นนทบุรี เมื่อ วันที่ 24 ส.ค. 2562