ผู้ว่าราชการจังหวัด​นนทบุรี​ นำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี​ เข้าปฏิบัติงานดูแลไม้ผลและฟื้นฟูไม้ผล

วันพฤหัสบดี ที่ 15​ สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.​ ณ​ วังสระปทุม : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัด​นนทบุรี​ เป็นหัวหน้าคณะนำเจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดนนทบุรี​ เข้าปฏิบัติงานดูแลไม้ผลและฟื้นฟูไม้ผลเดิมในวังสระปทุม​ ประจำปี​ 2562​ ครั้งที่​ 11​

ซึ่งการดูแลในครั้งนี้เป็นการติดตามความคืบหน้าการเจริญเติบโตของพืช​ ตรวจวัดค่าความเป็นกรด​ - ด่างของดินที่ปลูกไม้ผล ทุเรียน​ มังคุด​พร้อมทั้งมอบเชื้อรา ไตรโคเดอร์มา​ ซึ่งเป็นเชื้อราที่ใช้สำหรับควบคุมโรคพืช และแนะนำวิธีการพร้อมให้คำแนะนำในการปฏิบัติดูแลรักษาไม้ผลแก่เจ้าหน้าทีในวังสระปทุม​