"การแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี หอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562"

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด "การแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี หอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562" โดยมีนายเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ นายมีชัย มากมาย รองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี/ประธานจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขันครั้งนี้

และมีผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.) คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี สมาชิกหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีด้วย
การแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคีในครั้งนี้จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 101 ทีม ประกอบด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี สมาชิกหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน

และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นโอกาสให้ได้พบปะสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการออกกำลังกาย เชื่อมความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน อีกทั้งเป็นการหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหอการค้าจังหวัดนนทบุรี รวมถึงส่งผลดีในการปฏิบัติงานร่วมกันของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี กับสมาชิกหอการค้าจังหวัดนนทบุรี และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่วางไว้