มอบเงินช่วยเหลือ หญิงสาวผ่าคลอดแล้วเสียชีวิต

จังหวัดอำนาจเจริญ โดยสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ มอบเงินช่วยเหลือ กว่า 120,000 บาท กรณีหญิงสาวผ่าคลอดแล้วเสียชีวิต
วันนี้ 4 มิถุนายน 2561 เวลา 10.30 น. ที่ห้องประชุมสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ นายวิชยันต์ บูรณะกิจภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางมะลิจันทร์ ทองหอม หัวหน้าส่วนงานสิทธิประโยชน์ รักษาราชการแทนประกันสังคมจังหวัดอำนาจเจริญ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลือ แก่ครอบครัวของ นางสาวเกษรินทร์ สุวะมาตย์ อายุ 30 ปี ที่เข้าผ่าคลอดบุตร ที่โรงพยาบาลอำนาจเจริญ กระทั่งเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด จนเป็นเหตุให้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 2561 ที่ผ่านมา

ซึ่งแพทย์ ของโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ชี้แจงกรณีสาวผ่าคลอดแล้วเสียชีวิต เหตุเกิดจากน้ำคร่ำรั่วไปอุดกั้นหลอดเลือดในปอด จนทำให้การไหลเวียนของเลือดผิดปกติ ทำให้เกิดภาวะการหายใจล้มเหลวฉับพลัน ส่งผลให้เกิดภาวะหัวใจหยุดเต้นตามมา นับได้ว่า เป็นการเกิดภาวะฉุกเฉินและเร่งด่วนมากในทางสูติกรรม โดยอัตราการเกิดของภาวะดังกล่าวนี้ เกิดขึ้นได้ยากมากเพียง 1 ต่อ 8 หมื่นราย ซึ่งที่ผ่านมาโรงพยาบาลอำนาจเจริญ ยังไม่เคยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ขึ้นเลย ในการนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นผู้แทนในการมอบเงินช่วยเหลือแก่ครอบครัวของ นางสาวเกษรินทร์ สุวะมาตย์ เป็นจำนวนเงิน 129,896.08 บาท

ประพัทธ์พงศ์ มูลรัตน์ รายงาน