Items filtered by date: Tuesday, 06 June 2017

รอง ผบช.ภ1.ลงพื้นที่สิงห์บุร,ีอ่างทอง...ตรวจเยี่ยมและเร่งรัดคดีอุกฉกรรจ์
เมื่อวันที่5 มิ.ย.60 เวลา14.00 น.ที่ ตำรวจภูธรจังหวัดสิงห์บุรี พล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ รอง ผบช.ภ.1ได้เดินทางมา
เพื่อตรวจเยี่ยม บำรุงขวัญกำลังใจข้าราชการตำรวจ และขับเคลื่อนนโยบายของ ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.1 โดยมี
พล.ต.ต.พงศ์ฤทธิ์ บุญเลี้ยง ผบก.ภ.จว.สิงห์บุรี พร้อมด้วย รอง ผบก.ฯ ,หน.สภ.ฯ และข้าราชการตำรวจในสังกัดระดับ สว. ขึ้นไป ให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุม
โดยได้กำชับให้ขับเคลื่อนและปฏิบัติตามคำสั่งและนโยบายของรัฐบาล,ผบ.ตร. และ ผบช.ภ.1 อย่างเคร่งครัด ให้มีผลการปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรม
,ปฏิบัติตามแนวทางการยกระดับการบริการประชาชนในสถานีตำรวจ ตามหนังสือสั่งการของ ตร. อย่างเคร่งครัด ให้ดำเนินงานตามแนวคิด "Police mind" ด้วยสำนึกในหน้าที่ของผู้พิทักษ์สันติราษฎร์และมีจิตพร้อมช่วยเหลือและให้บริการแก่ประชาชาชน,เพิ่มความเข้มในการป้องกันปราบปราม การกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์


การบังคับใช้แรงงานผิดกฎหมาย การค้าประเวณี และความผิดเกี่ยวกับสถานบริการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ตามคำสั่ง ตร.ที่ 234/2558 เพิ่มความเข้มในการออกตรวจป้องกันเหตุ หมั่นซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเป็นประจำ จัดสายตรวจให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลกล้อง CCTV ให้สมบูรณ์ จัดทำแผนระดมกวาดล้างตามวงรอบทีเหมาะสม อำนวยความยุติธรรมทางอาญาด้านงานสอบสวน ปฏิบัติตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 อย่างเคร่งครัดและจริงจัง สืบสวนหาข่าว จัดทำข้อมูลท้องถิ่น ข้อมูลบุคคลตามหมายจับ บุคคลไม่พึงประสงค์ บุคคลเฝ้าระวัง และเร่งรัดจับกุมตัวมาดำเนินคดีให้จงได้ ให้มีการสืบสวน ก่อน/ขณะ/หลังเกิดเหตุ จัดตั้งแหล่งข่าวทุกชุมชน ประสานงานการข่าวกับหน่วยอื่นในพื้นที่อย่างสม่ำเสมอ ด้านการจราจร ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการกำกับดูแลการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่ประชาชน ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุทั้งถนนสายหลักและสายรอง เน้นย้ำในชั่วโมงเร่งด่วน และให้บริการประชาชนด้วยความสุภาพ อ่อนโยน และจริงใจให้ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลผู้ใต้บังคบบัญชา ทั้งด้านความประพฤติ ระเบียบวินัย และในด้านชีวิตความเป็นอยู่ ตามคำสั่ง ตร.ที่ 1212/2537 ต่อมาเวลา16.00น.รอง ผบช.ภ1เดินทางมาที่ที่ สถานีตำรวจภูธร เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง พร้อมด้วยพ.ต.อ.ณรงค์ฤทธิ์ ภักดีณรงค์

รอง ผบก.สส.ภ.1 พ.ต.อ.บรรพต เวียงนนท์ รอง ผบก.ภ.จว.อ่างทอง,พ.ต.อ.ดิเรก ยศนันท์ ผกก.กก.สส.ภ.จว.อ่างทอง


พ.ต.อ.ภาณุภาคยณ์ จิตต์ประยูรดี ผกก.สส.1 บก.สส.ภ.1,พ.ต.อ.ชูตระกูล ยศมาดี ผกก.สภ.เมืองอ่างทอง ได้ร่วมประชุมเร่งรัดติด ตามความคืบหน้าคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญและคดีที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในพื้นที่ "สภ.เมืองอ่างทอง จ.อ่างทอง" ได้แก่ เหตุปล้นทรัพย์ นายเชอร์ สุขประเสริฐ คนขับรถบรรทุก (เหตุเกิดวันที่ 2 มิ.ย.60) และคดีนายสุรศักดิ์ เล็กคำ(เหตุเกิดวันที่ 2 มิ.ย.60) โดยพล.ต.ต.ธนายุตม์ วุฒิจรัสธำรงค์ ได้กำชับให้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน เร่งรัดสืบสวนหาพยานหลักฐานในคดีตามที่ได้สั่งการเพิ่มเติม และให้เร่งรัดติดตามจับกุมตัวคนร้ายให้จงได้โดยเร็ว,ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสอบสวน ติดตามเร่งรัดการสอบสวนปากคำ้รวบรวมพยานหลักฐาน และติดตามผลการตรวจสอบพยานหลักฐาน

ทางนิติวิทยาศาสตร์โดยเร็ว ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายป้องกันปราบปราม ปรับแผนการตรวจ และป้องกันอย่าให้เกิดเหตุซ้ำได้อีก ให้ผู้บังคับบัญชา ควบคุมกำกับดูแลและสั่งการในคดีด้วยตนเอง และติดตามตรวจสอบการทำสำนวนคดีตามคำสั่ง ตร.ที่ 419/2556 อย่างเคร่งครัดให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในคดีทุกนาย พึงระมัดระวังการให้ข่าว โดยเน้นย้ำ อย่าให้มีการเผยแพร่แนวทางการสืบสวน,ข้อมูลภาพจากกล้องวงจรปิด หรือข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องทางคดี ต่อสื่อมวลชนหรือมีภาพไปปรากฎยังสื่อโซเชี่ยลมีเดียต่างๆเพราะจะทำให้ข้อมูลความลับคดีหรือเทคนิคในการสืบสวนรั่วไหล ทำให้ทำงานได้ยาก กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายให้ทำงานร่วมกันเป็นทีม(teamwork) บูรณาการการข่าวร่วมกันทุกฝ่าย แบ่งหน้าที่กันทำงานให้ชัดเจน
ให้รายงานผลการปฏิบัติให้ทราบทุกระยะ หากพบปัญหาให้รายงานให้ทราบ เน้นย้ำอย่าให้เกิดข้อบกพร่อง

โดยให้นักสืบทุกนายยึดหลักการทำงานแบบ "กัดไม่ปล่อย ล่าไม่ถอย คอยไม่เลิก"และ “ขยัน อดทน ดำรงตนอย่างมีเกียรติ”