Items filtered by date: Monday, 06 March 2017

เขตบางซื่อจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพสะอาดด้วยพลังประชาชน" ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ (28 ก.พ.60) นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เขตฯ จัดกิจกรรม “Big Cleaning Day เมืองกรุงเทพสะอาดด้วยพลังประชาชน” ของกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันพัฒนาทำความสะอาด ปลูกต้นไม้ ตัดแต่งต้นไม้กิ่งไม้ ล้างทำความสะอาดรางวี และปรับปรุงพื้นที่ให้สวยงาม ตั้งแต่แยกประชาชื่นถึงสะพานเพชรรัตน์ โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ท. อำนวย นิ่มมะโน รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้อำนวยการเขตและผู้บริหารเขตกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ถนนเลียบทางรถไฟบางซ่อน เขตบางซื่อ

Published in กทม.

การแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง

3 มี.ค.60 เวลา 13.00 น.ที่บริเวณด้านเรือนจำคลองเปรม นายกอบเกียรติ กสิวิวัฒน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ ประธานเปิด“การแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง ประจำปี 2560 รอบชิงชนะเลิศ” พร้อมด้วย นายธวัชชัย ชัยวัฒน์ ผบ.เรือนจำกลางคลองเปรม,นายกิตติพัฒน์ เดชะพหุล ผอ.ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลาง,คุณปนัดดา วงศ์ผู้ดี ร่วมงานประกาศผล และมอบรางวัลให้กับผู้ชนะเลิศการแข่งขันในสาขาต่างๆ วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะฝีมือวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังเป็นการจุดประกายให้เกิดความคิดใหม่ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน และเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แสดงพลัง ความรู้ความคิด ความสามารถตลอดจนเป็นการยกระดับฝีมือแรงงานช่าง ตามความต้องการของตลาดแรงงานภายในประเทศ โดยการแข่งขัน แบ่งออกเป็น 7 สาขา ได้แก่ 1.สาขาช่างประกอบเครื่องเรือนไม้ 2.สาขาช่างก่อนสร้าง (งานก่ออิฐ-ฉาบปูน) 3.สาขาช่างก่อสร้าง (งานปูกระเบื้อง) 4.สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 5.สาขาผู้ประกอบอาหาร 6.สาขาผู้ให้บริการอาหารและงานจัดเลี้ยง และ 7.สาขาช่างเสริมสวยและจัดแต่งทรงผม เป็นต้น โครงการนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ผู้ต้องขังได้แสดงศักยภาพของตัวเองให้สังคมได้รับทราบ และสามารถนำไปประกอบอาชีพภายหลังพ้นโทษได้

นายกอบเกียรติ กล่าวว่า สำหรับการแข่งขันทักษะฝีมือผู้ต้องขัง เรือนจำและทัณฑสถานต่างๆ จะดำเนินการคัดเลือกผู้ต้องขังที่เป็นนักโทษเด็ดขาดชั้นกลางขึ้นไปที่มีทักษะและฝีมือเป็นตัวแทนเข้าร่วม การแข่งขันฯ นอกจากนี้กรมราชทัณฑ์ได้เชิญผู้ประกอบการจากภาคเอกชน นิคมอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมระหว่างการแข่งขันฯ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาพฤตินิสัยของผู้ต้องขัง เพื่อคืนคนดีมีคุณค่าสู่สังคม