Items filtered by date: Sunday, 19 March 2017

คืนลำน้ำใสให้กับชุมชน เพื่อความยั่งยืน และความสวยงาม

วันนี้ที่ 19 มีนาคม 2560 ที่หมู่ 4 บ้านยาง ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี กองพลทหารราบที่ 9 พร้อมด้วยเทศบาลตำบลท่ามะขาม และกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชน " บ้านยางรุ่น 1 " ร่วมกันทำการกำจัดวัชพืชผักตบชวา และทำการลอกคลอง เพื่อคืนคลองสวย น้ำใส ให้กับประชาชน ซึ่งตรงบริเวณดังกล่าวยังใกล้กับศูนย์เด็กเล็กเทศบาลตำบลท่ามะขาม เพื่อเป็นการป้องระวังป้องกันสัตว์มีพิษดุร้าย ที่อาจจะอาศัยอยู่ในบริเวณดังกล่าวได้.


นายศศิธร เขียวพวง ประธานกลุ่มจิตอาสาพัฒนาชุมชน " บ้านยางรุ่น 1 " กล่าวว่า จุดประสงค์ที่นำน้องๆมาในวันนี้ คือช่วยกันลอกคลอง ให้น้ำไหลได้สะดวก เพื่อไม่ให้ส่งกลิ่นเหม็นเน่าแก่ชุมชน และ ไม่ให้น้องๆวัยรุ่นไปขี่รถแว้น แต่งรถซิ่ง มั่วยาเสพติด ทะเลาะวิวาทตีรันฟันแทง เพื่อให้น้องๆเยาวชนได้ใช้เวลาว่างในการทำความดี ทำให้ชุมชนสะอาด เพื่อส่งเสริมการเกษตร โดยนำผักตบชวามาทำปุ๋ยหมัก โดยจะร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทุกๆวันอาทิตย์ เนื่องจากทุกคนยังศึกษาอยู่ ซึ่งวันเสาร์ก็จะให้น้องๆได้พักผ่อน โดยจะมีการนัดหมายพบปะกันทุกๆวันอาทิตย์เพื่อทำกิจกรรมต่างๆ เพื่อสังคมโดยจะทำให้ชุมชนของตนเองเป็นชุมชนต้นแบบ เป็นชุมชนที่สะอาดสวยงาม น่ามอง ใครผ่านไปผ่านมาจะได้ดูทิวทัศน์ที่สวยงาม ไม่อยากให้ดูชุมชนสกปรก จากการปล่อยปะละเลย.