Items filtered by date: Thursday, 11 July 2019

"บก.จร.รับมอบ เครื่องมือและอุปกรณ์ช่างตำรวจ พร้อมชุดฟอร์มเครื่องแบบช่างของโครงการพระราชดําริ" จาก บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทย จำกัด โดยศูนย์การศึกษาและฝึกอบรมโตโยต้า

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 10.30 น. ที่กองบังคับการตำรวจจราจรชั้น 2 ห้องแสงสิงห์แก้ว พล.ต.ต. นิธิธรจินตกานนท์ ผบ.บก.จร. รับมอบของจากนายศุภชัย สินสุวรรณรักษ์ ผช. กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจํากัด มอบอุปกรณ์ มี
จั๊มสตาร์ท 10 ชุด, ขาตั้งรถ 8 ตัว( 4 ชุด)
แม่แรงตะเข้ 5 ชุด ,ชุดประแจบล็อก 15 ชุด เครื่องอ่านโค้ด Autek2 ตัว, peakมิเตอร์ 5 ตัว และเครื่องแบบตำรวจช่างโครงการพระราชดำริมูลค่ารวมทั้งสิ้น 400,000บาท


ด้าน นายศุภชัย สินสุวรรณรักษ์ กล่าวว่า ยินดีเป็นอย่างยิ่งในการสนับสนุนของโตโยต้าได้สนับสนุนมาตั้งแต่ปี 2546 จนถึงบัดนี้ไม่ว่าจะเป็นการมอบอุปกรณ์เครื่องมือช่างต่างๆและปรับปรุงห้องอบรมพร้อมทั้งปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์และบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์ไว้สำหรับการเรียนการสอนจนถึงปัจจุบันณวันนี้มูลค่าทั้งสิ้น 3,950,000บาท ทั้งนี้ขอขอบคุณพลตำรวจตรีนิธิธรจินตกานนท์ผู้บังคับการจราจรที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็งและเสียสละการแก้ไขปัญหาการจราจรได้อย่างรวดเร็วเร่งรัดทันต่อเหตุการณ์หวังว่าเป็นอย่างยิ่งว่าเครื่องมือที่มอบให้จะสามารถช่วยวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างรวดเร็วและอุปกรณ์ที่เสริมความสำคัญต่างๆจะช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดี มีประสิทธิภาพถูกต้องและปลอดภัย ทั้งนี้พร้อมจะสนับสนุนในโอกาสต่อไป

โกศล การเมือง ชุมชน รายงาน

วันนี้ (11 กรกฎาคม 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ เพื่อมอบนโยบาย Smart Probation มุ่งสู่ Probation 4.0 สร้างความสมดุลระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและการบังคับใช้กฎหมาย โดยบุคลากรทำงานแบบมืออาชีพ มีองค์ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย มาตรฐานแห่งชาติว่าด้วยการปฏิบัติงานคุมประพฤติ และมีความเข้าใจในยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ แผนงานกระทรวงยุติธรรม พร้อมทั้งสามารถนำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการทำงาน เพื่อตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน ตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกันทุกภาคส่วน

นำอาสาสมัครคุมประพฤติเข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เพื่อลดการกระทำผิดซ้ำและคืนคนดีสู่สังคมอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ อธิบดีกรมคุมประพฤติ ยังกำชับการขับเคลื่อนชมรม TO BE NUMBER ONE โครงการกำลังใจฯ การสร้างงานสร้างอาชีพ อาทิ การนวดแผนไทย ช่างซ่อมบำรุง เป็นต้น และยังให้ความสำคัญในการดำเนินการตามนโยบายต่างๆ เช่น โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ นโยบายลดการใช้กระดาษ การยกเลิกสำเนาบัตรประชาชน การลงข้อมูลในระบบสารสนเทศ และกำกับติดตามผลการดำเนินงานคุมประพฤติ พร้อมรับฟังและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน อันเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ โดยมีนายสุทิน ไชยวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ นางบุญเรือง กาฬเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดศรีสะเกษ สาขากันทรลักษ์ และคณะเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ


ต่อจากนั้น อธิบดีกรมคุมประพฤติ ลงพื้นที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอกันทรลักษ์ เพื่อมอบนโยบายการบูรณาการทำงานร่วมกันแบบหุ้นส่วน ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์ในบทบาทด้านการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดและดูแล ช่วยเหลือ สงเคราะห์ ในการสร้างงานสร้างอาชีพ นอกจากนี้ ยังรับฟังปัญหาและอุปสรรค เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน พร้อมชื่นชมการทำงาน โดยมีนายฤทธิ์ สามสี ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกันทรลักษ์ นายทวี บุญพอ ประธานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลดูน และคณะกรรมการฯ ให้การต้อนรับ

Published in กทม.