Items filtered by date: Wednesday, 06 June 2018

กาญจนบุรี ตำรวจ ภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จัดฝึกอบรมพนักงานดูแลชุมชน เพื่อเสริมเขี้ยวเล็บ
ตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จัดฝึกอบรมเจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้กับข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ร่วมกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อความพร้อมทุกสถานการณ์


เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 08.00 น. ณ.ที่ลานฝึกกองกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 13 ( ค่ายพระพุทธยอดฟ้า ) อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี พล.ต.ต.กฤษณะ ศิริปิยะวัฒน์ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 7 รักษาราชการแทน ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดการฝึกอบรม เจ้าพนักงานดูแลการชุมนุมสาธารณะ ให้กับข้าราชการตำรวจ ซึ่งได้รับมอบหมาย ให้ดูแลการชุมนุมสาธารณะ ร่วมกับหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรี เพื่อความพร้อมทุกสถานการณ์ พ.ต.อ.บรรพต เดชมา ผกก.ฝอ.ภ.จว.กาญจนบุรี กล่าวรายงานของการจัดฝึกอบรมฯ โดยมี พ.ต.อ.อมรวิทย์ มั่นทอง ผกก.ศูนย์ฝึกยทธวิธีตำรวจ หก.ฝรก. เป็นหัวหน้าคณะครูฝึก พร้อมด้วย นายนายชัยยุทธ หุ่นเจริญ ปลัดจังหวัดกาญจนบุรี นายนภดล สงวนพันธ์ รองนายก อบจ.กาญจนบุรี รองผู้บังคับการตำรวจภูธร นายอำเภอพนมทวน ผอ.รพ.เจ้าคุณไพบูลย์ พนมทวน ,ผกก.หัวหน้าสถานีตำ,ผู้แทนผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ,ผู้แทนผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 17 ,ป้องกันจังหวัดกาญจนบุรี ,หัวหน้า ปภ.จังหวัดกาญจนบุรี นายกเทศมนตรีเทศบาล นายก อบต.ฯ และผู้เข้ารับการฝึกอบรมกองร้อยควบคุมฝูงชน กองร้อยที่ 1 และกองร้อยที่ 2 และฝ่ายอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี รวม จำนวน 355 นาย โดยจะใช้เวลาจำนวน 3 วัน ระหว่างวันที่ 6-8 มิ.ย.61.

/ รักษพล พุ่มพฤกษ์ ภาพข่าว

กาญจนบุรี องคมนตรีเดินทางตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ ศรีสวัสดิ์พิทยาคม
วันนี้ 6 มิถุนายน 2561 เวลา 09.00 น พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรีได้เดินทาง มาทำการตรวจเยี่ยมโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษาอำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนต่างๆทั้งภาครัฐ เอกชนให้การต้อนรับณห้องประชุมโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี


ต่อจากนั้น นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีได้ให้เกียรติเดินทางมาเยี่ยมเยือนอำเภอศรีสวัสดิ์ในวันนี้ พร้อมทั้งกล่าว เกี่ยวกับอำเภอศรีสวัสดิ์ว่า เป็นอำเภอหนึ่งซึ่งมีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรีมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติทั้งป่าไม้ ภูเขาน้ำตกและทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆอีกมากมาย ดังคำขวัญของอำเภอที่ว่าตาสวย น้ำใส ปลาตัวใหญ่คนน้ำใจงามโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคมเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งในพื้นที่ ที่ได้จัดการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชนในอำเภอศรีสวัสดิ์โดยมีการจัดการเรียนการสอนที่เน้นด้านอาชีพที่หลากหลายให้นักเรียนเพื่อนำไปสู่การมีงานทำในอนาคตอันเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีและประเทศชาติต่อไป
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวต่อว่านอกจากการมารับมอบทุนการศึกษาของท่านองคมนตรีในวันนี้ ครับผมขอรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการดำเนินโครงการกำหนดสถานะและให้สัญชาติไทยตามกฎหมายแก่นักเรียนไร้สัญชาติโดยในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีมีเป้าหมายเด็กนักเรียนไร้สัญชาติจำนวนทั้งสิ้น 13400 7 Line แยกเป็นกลุ่มเด็กนักเรียนทุนพระราชทานและนักเรียนโรงเรียนโครงการของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจำนวน 558 ราย ดังนี้ 1 อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรีจำนวน 216 รายมีคุณสมบัติ เข้าหลักเกณฑ์จำนวน 109 ราย ยื่นคำขอสัญชาติไทยจำนวน 109 รายอนุมัติแล้วจำนวน 31 รายคงเหลือ 38 ราย 2 อำเภอไทรโยค จำนวน 50 รายมีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์จำนวน 29 รายอื่นคำขอสัญชาติไทยจำนวน 1 รายอยู่ระหว่างการพิจารณา 3 อำเภอสังขละบุรีจำนวน 692 ราย มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์จำนวน 130 รายยื่นคำขอสัญชาติไทยจำนวน 87 รายอนุมัติ แล้วจำนวน 67 รายคงเหลือ และกลุ่มที่ 2 เป็นกลุ่มเด็กนักเรียนในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษานอกโรงเรียนตามบัญชีรายชื่อของกรมการปกครองรวม 13 อำเภอจำนวน 10000 849 LINE มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์จำนวน 8325 รายยื่นคำขอสัญชาติไทยจำนวน 3978 รายอนุมัติแล้วจำนวน 2609 รายคงเหลือ 1369 ราย


นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้กล่าวถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานมีหลายปัญหาเช่น ผู้มีสิทธิ์ขอสัญชาติได้ไปอาศัยและเรียนหนังสือในต่างจังหวัดไม่สามารถนำพยานบุคคลมาให้การรับรองความประพฤติประวัติความเป็นมาและสถานที่เกิดในการขอหนังสือรับรองการเกิดตลอดจนการอนุมัติให้คนได้รับสัญชาติไทยเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติผู้ปฏิบัติงานต้องเพิ่มความละเอียดรอบพร้อมเป็นพิเศษ ทำให้ต้องใช้เวลาพอสมควร เป็นต้นอย่างไรก็ตามเพื่อให้การแก้ไขปัญหาของเด็กนักเรียนไร้สัญชาติมีความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้กำหนดแผนออกตรวจ เร่งรัดการปฏิบัติงานของอำเภอเป็นประจำทุกปีซึ่งในปี 2561 ได้กำหนดออกตรวจเร่งรัดในเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม 2563 ในส่วนของนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ที่ท่านองคมนตรีได้ติดตามและหารือเกี่ยวกับการขอมีสัญชาติไทยจำนวน 2 รายคือ 1 เด็กหญิงน้อยโอไก อยู่บ้านเลขที่ 194 หมู่ที่ 1 ตำบลวังยาว อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนประชามงคลอำเภอหนองปรือ กาญจนบุรี ได้แนะนำผู้บริหารโรงเรียนและตัวเด็กนักเรียนให้ไปดำเนินการขอเพิ่มชื่อหรือแจ้งเกิด เกินกำหนดนะอำเภอด่านช้าง วัดสุพรรณบุรีซึ่งเป็นภูมิลำเนาของเด็กนักเรียนดังกล่าว หากมีการพิสูจน์ได้ว่าเป็นผู้ที่เกิดในอาณาจักรไทยจริงก็จะสามารถยื่นคำร้องขอสัญชาติไทยในลำดับต่อไปและลำดับที่ 2 นางสาวสุนิสา ไม่ระบุนามสกุล บ้านเลขที่ 11 หมู่ที่ 2 ตำบลชะแล อำเภอทองผาภูมิ วัดกาญจนบุรี ทางจังหวัดได้อนุมัติสัญชาติไทยให้กับบุคคลดังกล่าวแล้ว ซึง เรียนให้ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ซึ่งได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ของอำเภอศรีสวัสดิ์ ในวันนี้เพื่อทราบ
หลังจากนั้น พลเอกไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เดินทางตรวจเยี่ยม นักเรียน ในโรงเรียนโครงการกองทุนการศึกษา ของโรงเรียนศรีสวัสดิ์พิทยาคม อำเภอศรีสวัสดิ์ จังหวัดกาญจนบุรี เสร็จแล้ว คณะองคมนตรี จึงได้เดินทางกลับ.

 รักษพล พุ่มพฤกษ์ ภาพข่าว