Items filtered by date: Thursday, 20 July 2017

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ จำนวน 20,000 ดอก ในโครงการ “รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อของแผ่นดิน” ในวันพฤหัสที่ 20 กรกฎาคม 2560 เวลา 11.30 น.
ณ บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพฯ

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ เป็นประธานในพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) จำนวน 20,000 ดอก ในโครงการ “รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อใช้ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
โดยมีคุณภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นประธานในพิธีรับมอบ ฯ พร้อมด้วยคุณนันทนา ผ่องเภสัชผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
คุณพงศธร ศิริธรรม
ผู้ช่วย ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
คุณบัญชา จันทร์สำเภา
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายร่วมในพิธี ฯ

มูลนิธิฯจัดงาน "ร่วมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์"ถวายพ่อหลวงของแผ่นดินขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมาโดยเชิญชวนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ (ดอกดารารัตน์)เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่านโดยได้ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์(ดอกดารารัตน์) จำนวน 24,099 ดอก พร้อมจัดพิธีส่งมอบแก่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


ฝ่ายข่าวสื่อสารองค์กร
แผนกสื่อสารองค์กร
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย
สายด่วน 1418

เรียน ผู้บังคับบัญชา
วันนี้ 19 ก.ค. 60 เวลา16.30น. ว่าที่ร้อยตรีศุภมงคล บูชาถ่ายเทศ นายอำเภอห้วยกระเจา พร้อมด้วยนายสุวิทย์ มากแก้ว ปลัดอาวุโส นายสุวัฒน์ ธนวัฒน์สุวรรณ ส.อบจ.กาญจนบุรี นายสิริพงษ์ สืบเนียม นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระเจาได้นำหัวหน้าส่วนราชการประกอบด้วยสัสดีอำเภอ สาธารณสุขอำเภอ ผอ.รพ.ห้วยกระเจาฯสรรพากร พัฒนาการอำเภอข้าราชการอำเภอประกอบด้วยปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ สมาชิก อส. กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อสม. ได้ปั่นจักรยานไปในหมู่บ้านต่างๆเพื่อเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงและครัวเรือนยากจน และมอบถุงยังชีพ ตลอดจนเงินจำนวนหนึ่ง กิจกรรมดังกล่าว ได้ทั้งสุขภาพ ความสามัคคี ปรองดอง และได้บุญอีกด้วยคับ