Items filtered by date: Monday, 05 August 2019

สำนักงานศาลยุติธรรมจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “เจ้าพนักงานตำรวจศาล” รุ่นที่ 1 หรือ Court Marshal ระหว่างวันที่ 22 กรกฎาคม ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2562 ที่สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ศูนย์ฝึกอบรมตลิ่งชัน โดยมีเจ้าพนักงานตำรวจศาลรุ่นที่ 1 ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 35 นาย เข้ารับการฝึกอบรม
โดยนายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า"สำหรับวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม นั้น

เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพและมาตรการในการรักษาและคุ้มครองความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารที่ทำการของศาลยุติธรรม และการติดตามจับกุมผู้ต้องหาตามหมายศาล ในการอบรมจะมีทั้งทางด้านวิชาการ เช่น ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ รวมถึงประมวลจริยธรรมข้าราชการศาลยุติธรรมและลูกจ้าง โดยวิทยากรผู้ให้ความรู้นั้น เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระดับแนวหน้าของประเทศ นอกจากนี้ยังมีการฝึกใช้อาวุธปืน และการยิงปืนชนิดต่าง ๆ ตามหลักสากล และยุทธวิธีในการเข้าจับกุมผู้ต้องหา การอารักขาบุคคลสำคัญ และยังมีความการทดสอบสมรรถภาพทางร่างกายและจิตใจในสถานการณ์กดดันซึ่งจะต้องมีการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ฝึกต่อต้านการก่อการร้าย การวิเคราะห์ข่าวกรอง เทคนิคการสืบสวน การวางแผน ตรวจค้น จับกุม เป็นต้น นอกจากนี้แล้วยังมุ่งเน้นในด้านคุณธรรม จริยธรรม เสริมสร้างทัศนคติ และค่านิยมที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ เป็นผู้ปฏิบัติงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติตามภารกิจของเจ้าพนักงานตำรวจศาล"


หลังจากฝึกอบรมเสร็จสิ้น เจ้าพนักงานตำรวจศาลรุ่นที่ 1 จะเริ่มปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่วันที่ 6 ส.ค. 62 เป็นต้นไป ในช่วงแรกเนื่องจากอัตรากำลังยังมีไม่มากจึงเน้นที่การเข้าไปวางระบบการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารที่ทำการของศาลยุติธรรมให้เป็นระบบเดียวกันทั่วประเทศ แม้การดูแลรักษาความปลอดภัยในบริเวณศาลที่ผ่านมาสำนักงานศาลยุติธรรมได้กำชับให้ใช้มาตรการเข้มอยู่แล้ว เมื่อสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปจึงมีความจำเป็นต้องใช้มาตรการที่เข้มขึ้นอีก ซึ่งส่วนนี้เจ้าพนักงานตำรวจศาลจะเข้าไปมีส่วนรับผิดชอบโดยตรง และหากศาลยุติธรรมใดมีคดีความที่เป็นที่สนใจของประชาชนหรือมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากต้องใช้การดูแลรักษาความปลอดภัยเป็นการเฉพาะ สำนักงานศาลยุติธรรมก็จะจัดส่งกำลังพลเจ้าพนักงานตำรวจศาลออกไปช่วยดำเนินการทันที ในส่วนของการทำงานตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดส่วนอื่นก็จะวางระบบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสมตามเจตนารมย์ของกฎหมายโดยเร็วต่อไป.

Published in กทม.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 นำเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ ณ สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จ.สมุทรสาคร

4 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00น. ;สมุทรสาคร มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย คุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการฯ ทำพิธีแจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค เนื่องในประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 ให้กับประชาชนผู้ยากไร้ที่อาศัยอยู่ในตำบลใกล้เคียงรอบสุสานมูลนิธิฯ ต.โรงเข้ อ.บ้านแพ้ว จ. สมุทรสาคร จำนวน 5,000 ชุด สิ่งของที่แจกประกอบด้วย ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำปลา ปลากระป๋อง บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และน้ำพริก โดยมี นายธีรพัฒน์ คัชมาตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ร้อยตรีประพันธ์ ถึกสกุล นายอำเภอบ้านแพ้ว รวมทั้งคณะกรรมการและผู้บริหารมูลนิธิฯ ร่วมในพิธีคุณสุทัศน์ เตชะวิบูลย์ รองประธานกรรมการและเลขาธิการ เปิดเผยว่า ประเพณีทิ้งกระจาด ถือได้ว่า เป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่ปฏิบัติสืบทอดมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล โดยมูลนิธิฯ ได้ปฏิบัติสืบเนื่องมาทุกปีเป็นเวลาช้านานกว่า 109 ปี และคาดว่าจะเป็นมูลนิธิแห่งแรก ที่จัดงานทิ้งกระจาดอย่างเป็นทางการและเป็นกิจจะลักษณะ เพราะถือว่าเป็นประเพณีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่เพื่อนมนุษย์ที่ล่วงลับไปแล้วทั้งที่เป็นญาติและไม่เป็นญาติพร้อมกับทำทานให้แก่ผู้ยากไร้ รวมทั้งมอบให้แก่องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน


ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้พัฒนาการแจกจ่ายสิ่งของเครื่องใช้ ให้เข้ากับการใช้งานในแต่ละยุคแต่ละสมัย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้รับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งวัสดุในการบรรจุสิ่งของที่มูลนิธิฯ ได้ปรับเปลี่ยนให้เป็นถุงผ้า เพื่อลดการใช้พลาสติก อันก่อให้เกิดภาวะโลกร้อน อีกทั้งให้ผู้รับได้นำไปใช้ประโยชน์ในระยะยาวต่อไป โดยในปี 2562 นี้ มูลนิธิฯ กำหนดแจกเครื่องอุปโภคบริโภคทั้งสิ้น 3 แห่ง ได้แก่
1.สุสานมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
2. คลินิกการประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา ในวันอาทิตย์ที่ 11 สิงหาคม 2562


3.ที่ทำการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562ซึ่งในแต่ละปี แต่ละแห่ง จะมีผู้ยากไร้จากหลากหลายแห่งทั้งในพื้นที่ และต่างจังหวัด มารอรับเครื่องอุปโภคบริโภคกันอย่างเนืองแน่น ดังที่ทุกท่านได้เห็น รวมมูลค่าการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาดในปีนี้ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 13,950,000 บาท (สิบสามล้านเก้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)ตลอดระยะเวลากว่า 109 ปี มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่ได้ช่วยกันบริจาค และสนับสนุนกิจกรรมสาธารณกุศลของมูลนิธิฯ ตลอดมา ทำให้มูลนิธิฯ สามารถขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุกๆ ด้าน ต่อไป ดังคำขวัญมูลนิธิฯ “มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต”

 

โกศล /เยาวเรศ นสพ.การเมือง ชุมชน รายงาน

Published in กทม.

วันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม 2562 เวลา 10.30 น. ณ ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด งามวงศ์วาน-แคราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี : นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด "การแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคี หอการค้าจังหวัดนนทบุรี ประจำปี 2562" โดยมีนายเรืองศักดิ์ แสงเพ็ญพราว ประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับ นายมีชัย มากมาย รองประธานหอการค้าจังหวัดนนทบุรี/ประธานจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการแข่งขันครั้งนี้

และมีผู้แทนรอง ผอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี(ท.) คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี สมาชิกหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ผู้เข้าร่วมการแข่งขัน และผู้เกี่ยวข้องร่วมในพิธีด้วย
การแข่งขันโบว์ลิ่งสามัคคีในครั้งนี้จัดขึ้นโดยหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีทีมที่เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 101 ทีม ประกอบด้วยคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี สมาชิกหอการค้าจังหวัดนนทบุรี ผู้ประกอบการ ภาคเอกชน

และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมการแข่งขัน เพื่อเป็นโอกาสให้ได้พบปะสร้างความสามัคคี ส่งเสริมการออกกำลังกาย เชื่อมความสัมพันธ์อันดีซึ่งกันและกัน อีกทั้งเป็นการหารายได้สนับสนุนกิจกรรมสาธารณประโยชน์ของหอการค้าจังหวัดนนทบุรี รวมถึงส่งผลดีในการปฏิบัติงานร่วมกันของคณะกรรมการหอการค้าจังหวัดนนทบุรี กับสมาชิกหอการค้าจังหวัดนนทบุรี และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรมตามเป้าหมายที่วางไว้