Items filtered by date: Monday, 19 February 2018

จังหวัดอุบลราชธานี รด.จิตอาสาตบเท้าสานพลังชาวบ้านร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าชุมชน นักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ ชาวบ้านโคกก่อง อำเภอสว่างวีระวงศ์ ร่วมแรงร่วมใจพร้อมกันร่วมทำแนวกันไฟและเผาลดปริมาณเชื้อเพลิงสะสมในพื้นที่ บรรเทาปัญหาหมอกควัน ที่บริเวณป่าชุมชน บ้านโคกก่อง ตำบลท่าช้าง อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดอุบลราชธานี พันเอกกล้าณรงค์ วิสุตกุล ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 พร้อมนักศึกษาวิชาทหาร และชาวบ้านโคกก่อง สานพลังชาวบ้านร่วมกันทำแนวป้องกันไฟป่าชุมชน เพื่อไม่ให้เกิดไฟลุกลามไปยังสถานที่สำคัญ

เนื่องจากสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าว ทำให้เกิดไฟป่าเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้ร่วมทำแนวทางป้องกันไฟป่า เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้าใจและทำเจตนารมณ์ร่วมกันว่าจะไม่เผา ไม่ทำลายผืนป่า พร้อมอาสาช่วยดูแลและดับไฟป่า โดย พันเอกกล้าณรงค์ วิสุตกุล ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 22 ค่ายสรรพสิทธิประสงค์ นำ ครูฝึก นักศึกษาวิชาทหาร และ ชาวบ้าน รวมกันกว่า 500 คน รวมพลกันคนละไม้ คนละมือ นำอุปกรณ์การทำความสะอาด และ เก็บกวาดพื้นที่ต่างๆ อาทิ จอบ เสียม ไม้กวาด มีด พร้า เก็บเศษใบไม้ กิ่งไม้แห้ง ทั้งบนพื้น หรือที่ห้วยแขวนลงมาจากต้นไม้ใหญ่ เพื่อให้ห่างจากแนว เป็นเส้นทางที่มีความกว้าง 1-2 เมตร ไปตลอดแนวป่าชุมชน 10 กิโล

ป่าชุมชนบ้านโคกก่อง และป่าชุมชนห้วยซัน มีเนื้อที่ประมาณ 3,800 ไร่ พันเอกกล้าณรงค์ วิสุตกุล ผู้บังคับศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร กล่าวว่า รด.จิตอาสา ป้องกันไฟป่า กองทัพบกช่วยเหลือประชาชน ขึ้นเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเข้าสู่ช่วงฤดูแล้ง รวมทั้ง มีลมแรง ทำให้มีโอกาสที่จะเกิดไฟป่าขึ้นมาได้ทุกเมื่อ ซึ่งจะทำให้ทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีค่าของประเทศไทยเรานั้นอาจจะถูกทำลายได้ เพราะฉะนั้น ทาง ค่ายฝึกอ่างเก็บน้ำห้วยซัน ซึ่งอยู่ติดกับป่าชุมชน จึงได้ ร่วมมือกับ ชาวบ้านโคกก่อง จิตอาสาร่วมกันในการทำแนวกันไฟ ป่าชุมชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการเตรียมการ ป้องกันและรับมือกับไฟป่า เนื่องจาก ชาวบ้านในพื้นที่ จะต้องใช้ ทรัพยากรป่าไม้ ในการดำเนินชีวิตและการทำมาหากิน รวมทั้งแหล่งน้ำในพื้นที่ ที่มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมาก นับเป็นพื้นที่ ทุกคนจะต้องช่วยกันดูแลรักษา เพื่อคงอยู่ ให้ลูกหลานของเราต่อไปในอนาคต


เอกชัย โปธา รายงาน