ขอทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

อาศิรวาท

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์  พระบรมราชินีนาถ

เนื่องในอภิลักชิตสมัยคล้ายวันพระราชสมภพ

๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๘

 

       หอมเอยหอมกลิ่นมะลิ             ยามแรกผลิขาวนวลลอออ่อน

เปรียบความดีพระแม่เจ้าเฝ้าอาทร     พสกนิกรถ้วนทั่วทุกตัวตน

อัญเชิญเทพไตรรัตน์ทุกฟ้า             โปรดมาดลช่วยอำนวยผล

สุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคล                   ประชาชนเปล่งเสียง "ทรงพระเจริญ"

 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

ข้าพระพุทธเจ้า คณะหนังสือพิมพ์ การเมืองชุมชน

(ดร.ดวงกมล เปียทอง  ประพันธ์)