ขอถวายอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดช

ขอถวายอาลัยแด่
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย์เดช ขอดวงพระวิญญานของพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัย
พระองค์จะอยู่ในดวงใจคนไทยทุกคนตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหารและผู้สื่อข่าวน.ส.พ.การเมืองชุมชน