Items filtered by date: Saturday, 05 October 2019

วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น.

ห้องแสงสิงแก้ว กองบังคับการตำรวจจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข รอง ผบ.ตร
พล.ต.ท.ดำรงศักดิ์ กิตติประภัสร์ผู้ช่วยผบ.ตร.
เปิดห้องแสงสิงแก้ว ประชุมการดำเนินการแก้ไขปัญหามลพิษ PM.25 เร่งด่วน
โดยมี.พ ต อ นิรุธ ประสิทธิเมตต์ รอง ผบก ภ จว นนทบุรี พล.ต.ต.จิรสันต์ แก้วแสงเอก รอง ผบช.น.พ.ต.อ.อาคม จันทนลาช รองผบก.จร.
พ.ต.อ.กิตติ อริยานนท์ รองผบก.จร.
พ.ต.อ.กุลเชษฐ์ บางพราน รองผบก.จร.
พ.ต.อ.จักรกริศน์ โฉสูงเนินผกก.1บก.จร.
รองผบก.น.1-9(ดูแลงานจราจร), เจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกก.5บก.จร.
(งานตรวจพิสูจน์มลภาวะ), ผู้แทนจากกรมควบคุมมลพิษ,กรุงเทพมหานคร, กรมการขนส่งทางบก และ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมตามนโยบายของรัฐบาลมุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาโดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดในสถานการณ์วิกฤติด้านฝุ่นละออง มีการยกระดับแผนการดำเนินงานอย่างเร่งด่วนตาม 3.มาตรการ คือ


1.เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ช่วงวิกฤติ
2.ป้องกันและลดการเกิดมลพิษต้นทาง
3.เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการมลพิษ
ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยกองบังคับการตำรวจจราจร ได้ดำเนินการตั้งจุดตรวจ 20.จุดคัดกรองยานพาหนะที่มีควันดำในเวลา 10:00 - 14:30 น. กำหนดเวลาห้ามรถบรรทุกวิ่งเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานครชั้นใน เวลา 06:00 - 10:00 น. และ 15:00. - 21:00 น. ร่วมกับกรมการขนส่งทางบกเข้มงวดตรวจจับควันดำรถบรรทุกรถโดยสารสาธารณะกำหนดตรวจเดือนละ 8 ครั้ง 16 จุดโดยเฉพาะในพื้นที่เขตจตุจักร,พระราม7,ดินแดง,ส่วนขสมก.จะเร่งลดปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดจากรถโดยสาร
สาธารณะ และเปลี่ยนมาใช้น้ำมันดีเซล B20.ก่อนออกจากอู่จะตรวจสอบทุกคัน
ดังนั้น เพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ "การแก้ไขปัญหามลพิษ
ด้านฝุ่นละออง" ระหว่างปี 2562-2567เนื่องจากทุกหน่วยงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็กPM.25บนฐานการบูรณาการดำเนินงานของทุกภาคส่วนในการควบคุม กำกับดูแล และลดการระบายมลพิษทางอากาศ


ด้วยพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์มลพิษด้านฝุ่นละอองเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562 เวลาประมาณ 15.00 นณห้องศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรีชั้น 2 ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลซึ่งจากที่ประชุมสรุปสาเหตุการเกิดสถานการณ์ฝุ่นมลพิษ PM 2.5 ในพื้นที่กรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆได้ 4 สาเหตุ 1 ปัญหาการจราจรนำรถที่มีสภาพเครื่องยนต์ไม่พร้อมก่อให้เกิดควันดำมาใช้ ท้องถนน 2 การเผาในที่โล่งในภาคเกษตรกรรม 3 การปล่อยมลพิษทางอากาศของภาคอุตสาหกรรมมีการก่อสร้างและผังเมืองที่ไม่มีคุณภาพ โดยเฉพาะมาตรการเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายผู้ที่นำรถยนต์ที่มีลักษณะการปล่อยมลพิษควันดำใช้บนท้องถนนนั้นได้มอบหมายให้เพิ่มความเข้มในการกวดขันจับกุมโดยเพิ่มชุดตรวจจับควันดำจากเดิมมี 14 ชุดปฏิบัติการเพิ่มเป็น 20 ชุดปฏิบัติการแบ่งเป็นชุดประจําแผนจำนวน 15 ชุดและชุดเคลื่อนที่ 25 จุดครอบคลุมทุกเขตในพื้นที่กทม

Published in กทม.