Items filtered by date: Monday, 25 June 2018

ช่วยเหลือชุมชนต่อเนื่อง  - อาจารย์วรพล อรลักษณ์กิจ นายกสมาคมกวนอู เสรีไทย 50 พร้อมคณะกรรมการและศิษยานุศิษย์ ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียน เรียนดีแต่ยากจนเป็นปีที่ 9 รวมกว่า 9 แสนบาท ซึ่งในปีนี้มอบทุนการศึกษาจำนวน   67 ทุนๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน. 67,000 บาท โดยได้รับเกียรติจาก นายอภิชัย จันทร์เทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนคันนายาว (ธานินทร์สงเคราะห์) สำนักงานเขตคันนายาว กรุงเทพฯเป็นประธานรับมอบ ณ สมาคมกวนอู เสรีไทย 50 เมื่อเร็วๆนี้

 

ประชุม อ.ส.ค. ภาค 7 สัญจร ยกระดับภาคประชาชนร่วมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด
วันนี้ (25 มิถุนายน 2561) เวลา 10.00 นาฬิกา พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี เพื่อเป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 7 (สัญจร) โดยมีนายสมชาย บำรุงทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี และนายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมด้วยอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 7 ให้การต้อนรับ ณ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี


รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม กล่าวว่า กระทรวงยุติธรรม มีนโยบายที่สำคัญในการอำนวยความยุติธรรมให้กับประชาชนสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างสะดวก รวดเร็วและทั่วถึง พร้อมส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ซึ่งในส่วนของกรมคุมประพฤตินั้น ได้มีการนำภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำความผิดในชุมชนในรูปแบบของอาสาสมัครคุมประพฤติ หรือ อ.ส.ค. ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสียสละและมีจิตอาสาช่วยเหลือผู้กระทำผิด อันเป็นการส่งเสริมคนดีสู่สังคม


สำหรับการประชุมมีการนำเสนอผลการดำเนินงานของอาสาสมัครคุมประพฤติ 8 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดราชบุรี จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมทั้งร่วมกันปรึกษาหารือและสะท้อนการปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ ตลอดจนการนำชุมชนเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน นอกจากนี้ ยังมีการศึกษาดูงานเรือนจำต้นแบบ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง และศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อันเป็นบูรณาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประโยชน์ นำมาสู่การพัฒนารูปแบบงานอาสาสมัครคุมประพฤติ


ต่อจากนั้น รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งมีการสาธิตการฝึกอาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าว การทำกรอบพระเครื่อง และการส่งเสริมอาชีพ อาทิ ขนมทองม้วน ลูกชิ้นปลาทอด น้ำเต้าหู้ สปาเกลือ เพื่อให้ผู้กระทำผิดมีอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัว ซึ่งเป็นการแก้ไขฟื้นฟูอย่างยั่งยืน จากนั้น ได้เยี่ยมชมเรือนจำต้นแบบ เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สร้างงานสร้างอาชีพฐานการเรียนรู้ต่างๆ