Items filtered by date: Wednesday, 20 June 2018

วันนี้ ( 20 มิถุนายน 2561 ) กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ครั้งที่ 2 / 2561 โดยมีนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ รองอธิบดีกรมการแพทย์ เป็นประธานในการประชุม และมีนายมณฑล แก้วเก่า รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะอนุกรรมการจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมประชุม ซึ่งมีการพิจารณา ประเมินผลการต่ออายุการรับรองคุณภาพสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด จำนวน 12 แห่ง และ พิจารณาสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่ครบกำหนดการรับรองคุณภาพภายในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 30 แห่ง ณ ห้องประชุมกระทรวงยุติธรรม 2 ชั้น 8 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

Published in กทม.

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง และแท้งค์บรรจุน้ำเพื่อการบริโภค ขนาด 20,000 ลิตร พร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค ณ พื้นที่อำเภอน้ำโสม และอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

วันนี้ (20 มิถุนายน 2561) เวลา 09.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดยคุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเหรัญญิกฯ พร้อมด้วยคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ, คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ, คุณวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการฯ และคุณพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์/หัวหน้าแผนกสังคมฯ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบศาลาที่พักผู้โดยสาร จำนวน 1 หลัง นับเป็นหลังที่ 11 ที่มูลนิธิฯ มอบในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสาธารณชน โดยมีคุณสุรศักดิ์ สุระวรรณวิจิตร ประธานกรรมการมูลนิธิส่งเสริมธรรมแห่งอุดรธานี จ.อุดรธานี พร้อมด้วยคุณเจริญชัย อุ่นเที่ยว รองผู้อำนวยการโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม ร่วมในพิธี ณ บริเวณหน้าโรงเรียนน้ำโสมพิทยาคม อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

และในเวลา 11.00 น. ทำพิธีมอบแท้งค์บรรจุน้ำเพื่อการบริโภค ขนาดบรรจุ 20,000 ลิตร จำนวน 1 แท้งค์ พร้อมแจกจ่ายเครื่องอุปโภค-บริโภค จำนวน 500 ชุด ให้แก่ประชาชนที่มารอรับ รวมมูลค่าทั้งสิ้น 434,750 บาท (สี่แสนสามหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน) โดยมีคุณณรงค์ จีนอ่ำ ปลัดจังหวัดอุดรธานี ร่วมในพิธีมอบฯ ณ บริเวณบ้านท่าไทรมูล ต.หายโศก อ.บ้านผือ จ.อุดรธานี

Published in กทม.

***** เมื่อเวลา 10.000 น. วันที่ 19 มิ.ย.2561 พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ นายชาติชาย อุทัยพันธุ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ ผู้ตรวจราชการ กระทรวงอุตสาหกรรม ตำรวจภูธรบางพลี ตำรวจกองกำกับการ 3 ด่านตรวจคนเข้าเมืองสมุทรปราการ ฝ่ายปกครองพื้นที่ เจ้าหน้าที่ กรมสรรพากร เจ้าหน้าที่คุ้มครองแรงงานสมุทรปราการ เข้าตรวจสอบ บริษัท อีเลคโทร เคมีคอล เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 79/143 หมู่ 19 ต.บางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ หลังพบว่า เป็นโรงงานลักลอบประกอบการขยะอิเล็กทรอนิกส์ผิดกฏหมายส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม


****** ที่เกิดเหตุ เป็นโรงงานขนาดใหญ่ 2 ชั้น ด้านหลังเป็นโกดังคัดแยกและผลิตเม็ดพลาสติก แต่ไม่พบผู้ดูแลหรือเจ้าของ พบเพียงคนงาน 4 คน เป็นต่างด้าวทั้งหมด ตรวจสอบ มีเอกสาร การเข้าเมืองถูกต้อง และ ทำงานภายใต้ข้อยกเว้น กระทรวงแรงงาน ภายในโรงงานพบขยะอิเลคทรอนิคส์ นับ 100 ตัน เช่น จอโทรทัศน์ จอคอมพิวเตอร์ และชิ้นส่วน อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ ที่เก็บอยู่ชั้น 2 ของโรงงานและในโกดังด้านหลัง และเครื่องผลิตเม็ดพาสติกที่เครื่องยังเปิดเครื่องอยู่แต่ไม่พบผู้ควบคุม


***** ด้าน พลตำรวจเอก วิระชัย ทรงเมตตา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า จากการสืบสวนพบว่าโรงงานดังกล่าวมีการโยงใยกับ การสำแดงเท็จการนำขยะอิเล็กทรอนิคส์เข้ามาในราชอาณาจักร ทั้งที่คลองด่าน บางบ่อ บางปู และที่แห่งนี้ มีความสัมพันธ์โยงใยกัน และจากการตรวจสอบพบว่า มีการนำเข้าจอหลอดภาพโทรทัศน์รุ่นเก่าเข้ามาเป็นจำนวนมาก ไม่น้อยกว่า 100 ตู้คอนเท้นเนอร์ มาเก็บไว้ในโรงงานทั้ง 2 ชั้นเต็มไปด้วยหลอดภาพ และโรงงานที่ 2 เต็มโกดัง ในส่วนนี้เป็นผู้ที่นำเข้าสินค้าซึ่งต้องขออนุญาตโดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นการผิดตาม พระราชบัญญัติส่งออกไปนอกและนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ.2522 ต้องระวางโทษไม่เกิน 10 ปี หรือปรับเป็นเงิน 5 เท่าของสินค้า รวมทั้งต้องส่งออกสินค้าที่นำเข้ามาโดยไม่ได้รับอนุญาตและเป็นอันตรายเหล่านี้กลับไปยังประเทศต้นทาง นำเข้าหรือมีไว้ในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาตอันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ.2535 มาตรา 23 วรรค 1 โทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้ง ปรับ เป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน ตรวจสอบแล้วไม่มีใบอนุญาตประกอบโรงงานคัดแยกและกำจัดขยะอิเล็ดทรอนิกส์ เป็นความผิดฐานประกอบกิจการโรงงานจำพวกที่ 3 โดยไม่ได้รับอนุญาต อันเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรงงาน มาตรา 12 โทษจำคุก ไม่เกิน 2 ปีปรับไม่เกิน 2 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมีการปล่อยน้ำน้ำเสียออกสู่สาธารณะโดยไม่มีระบบการบำบัด มีความผิดฐานไม่ทำตามกฏกระทรวงกำหนดมาตราฐานและการควบคุมการปล่อยของเสีย มวลพิษหรือสิ่งใดๆที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นจากการประกอบ มีความผิดตามมาตรา 8 (5)แห่งพระราชบัญญัติโรงงาน ต้องระวางโทษปรับ ไม่เกิน 2 แสนบาท ส่วนทางด้านการต่อเติมโรงงานทาง อบต.บางพลีใหญ่จะได้ตรวจสอบว่ามีใบอนุญาตหรือไม่


******************************************************
วิวรรธน์ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรปราการ 0916986925