Items filtered by date: Monday, 18 June 2018

****** เมื่อเวลา 16.00 น.วันที่ 18 มิ.ย.2561 ที่ สภ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ส่วนหลัง) จ.สมุทรปราการ พ.ต.อ.วินัย นุชชา รองผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ พร้อม นายกิตติพงศ์ กิตติขจร รองผอ.ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ(สายปฏิบัติการ1) และเจ้าหน้าที่ทหารชุดร้อยรส.สังกัด กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่ 112 ร่วมกันแถลงผลการจับกุมลุ่มแต่งรถกระบะซิ่งที่มีพฤติกรรมขับรถประมาทหวาดเสียว ได้ผู้ต้องต้องหา 7 คน และรถกระบะแต่งซิ่ง 7 คัน โดยกล่าวหาว่า ขับรถประมาทหรือน่าหงาดเสียวอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สิน พรบ.จราจรทางบก 2522 มาตรา 43(4) ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่นมาตรา 43(8)


****** โดย รองผบก.ภ.จว.สมุทรปราการ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 17 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ได้ตรวจพบกลุ่มผู้ใช้รถกระบะแต่งซิ่ง มาจอดรวมตัวกันบริเวณแยก AMF ถนนสุวรรณภูมิสาย 4 ซึ่งจากการตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดบริเวณดังกล่าวพบว่ากลุ่มรถกระบะดังกล่าวมีพฤติกรรมการขับขี่ในลักษณะปิดถนนและจับคู่ขับขี่โดยใช้ความเร็วและมีลักษณะปิดถนน จึงนำกลังเข้าจับกุมและยึดรถกระบะทั้ง 7 คันพร้อมผู้ก่อเหตุ จำนวน 7 คน


****** สอบสวนเบื้องต้นให้การว่า เป็นกลุ่มแต่งรถกระบะเพื่อความสวยงาม มีการถ่ายภาพรถตามสถานที่ท่องเที่ยวหรือจุดถ่ายภาพต่างๆเพื่อโปรโมทขายสินค้าอุปกรณ์แต่งรถและดูแลรักษารถ ไม่มีการนัดหมายรวมตัวจัดแข่งขันรถในทางแต่อย่างใด แต่จากกล้องวงจรปิดที่สามารถบันทึกไว้พบว่า ทั้งหมดมีพฤติกรรมขับรถประมาทหวาดเสียว และขับรถไม่คำถึงความปลอดภัย ถือว่ามีความผิดตามจึงแจ้งข้อกล่าวหา พ.ร.บ.จราจรทางบก 2522


**********************************การย์สิริ ยั่งยืนเตชานนท์ สมุทรแปราการ 0916986925

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานคืนสภาพการเป็นผู้ประกันตน ตามมาตรา 39 และ 40
วันนี้( 18 มิ.ย.61) ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดนนทบุรี พลำตรวจเอก อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานตรวจเยี่ยมการดำเนินงานคืนสภาพการเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และการเข้าสู่ระบบประกันสังคมของผู้ประกอบอาชีพอิสระตามมาตรา 40 ตามนโยบายรัฐบาลคุ้มครองของกองทุนประกันสังคมที่สร้างหลักประกันทางสังคมที่เป็นธรรมละเท่าเทียม ให้สามรถคุ้มครองแรงงานได้อย่างทั่วถึง พร้อมกับเพิ่มและปรับปรุงสิทธิประโยชน์ในทุกกรณี ดูแลผู้ประกอบการอาชีพอิสระให้เข้าถึงระบบหลักประกันสังคมให้ได้รับสิทธิประโยชน์อย่างทั่วถึง โดยสำนักประกันสังคมได้แก้ไขพระราชบัญญัติการกลับเป็นผู้ประกันตน พ.ศ.2561 สำหรับผู้ประกันตนตามมาตรา 39 ที่สิ้นสุดความเป็นผู้ประกันตนไปแล้ว ให้สามรถกลับเป็นผู้ประกันตนได้อีก และตราพระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์อัตราการจ่ายเงินสมทบ ประภทของประโยนช์ทดแทน ตลอดจนหลักเกณฑ์และเงื่อนไขสิทธิในการรับประโยชน์ทดแทนของบุคลซึ่งสมัครเป็นผู้ประกันตนพ.ศ.2561 ให้ผู้ประกันตนตามมาตรา 40 ทางเลือกให้ได้รับสิทธิประโยชน์มากขึ้น สำหรับจังหวัดนนทบุรีมีสถานประกอบการขึ้นทะเบียนกองทุนประกันสังคมจำนวน17,117 แห่ง มีผู้ประกันตนตามมาตรา 33,39,40 จำนวน จำนวน 424,752 ราย

ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะเยี่ยมดูงานสถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก
วันนี้( 18 มิ.ย.61) ที่กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบก ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ พล.ร.อ.นวพล ดำรงพงศ์ ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารเรือพร้อมคณะเยี่ยมดูงานสถานตากอากาศบางปู กรมพลาธิการทหารบก เพื่อศึกษาพัฒนาระบบบริหารจัดการงานในส่วนต่างๆในการที่จะนำไปพัฒนาบริหารในส่วนของกองทัพเรือ โดยมี พันเอก วิบูลย์ วิชระพล รอง เสธ.พธ.ทบ พันเอก ธัญพิสิษฐ์ โพธิ์นอก ผู้อำนวยการกองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหาร พร้อมคณะให้การต้อนรับเยี่ยมชมงาน สำหรับสถานตากอากาศบางปูเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพักผ่อนตากอากาศทางชายทะเลด้านอ่าวไทยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของประเทศไทย สถานตากอากาศตามธรรมชาติแห่งนี้ได้กำเนิดขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2480 โดย จอมพล ป.พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในสมัยนั้น ได้ดำริให้สร้างเป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับประชาชนทั่วไป เนื่องด้วยพื้นที่ติดชายทะเลและระยะทางไม่ไกลจากกรุงเทพฯ พ.ศ. 2482 การดำเนินการก่อสร้างสะพานสุขตาเสร็จเรียบร้อยเปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป ในชื่อเรียก "สถานตากอากาศชายทะเล บางปู"

สถานตากอากาศบางปู ตั้งอยู่บนกิโลเมตรที่ 37 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ มีกรมพลาธิการทหารบก กำกับดูแลและดำเนินกิจการ สถานพักตากอากาศบางปูเป็นศูนย์รวมสันทนาการสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ภายในพื้นที่ประกอบไปด้วย สถานที่ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ศูนย์ศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ พื้นที่สาธิตและนิทรรศการการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤติโลกร้อน บริเวณอนุสรณ์ประวัติศาสตร์ญี่ปุ่นยกพลขึ้นบก สะพานสุขตา ร้านอาหารศาลาสุขใจ บ้านพัก และอาคารที่พักและศูนย์ศึกษาธรรมชาติเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษามหาราชินีเป็นความร่วมมือระหว่าง กองทัพบก และ WWF ประเทศไทย ซึ่งเป็นองค์กรที่มีภาระกิจด้านอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้สิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงเมืองใหญ่ป่าชายเลน เยาวชนและผู้ที่สนใจเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ธรรมชาติอย่างเป็นระบบและมีความสุข บริเวณสะพานสุขตาเปิดให้เข้าชมทุกวัน คนจะคึกคักมากช่วงตอนเย็น ร้านอาหารศาลาสุขใจเปิดบริการทุกวัน เวลา 10.00 - 20.00 น. กองสถานพักผ่อน กรมพลาธิการทหารบกถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280โทรศัพท์: 02-323-9911, 02-323-1213และสำนักงานบ้านพักโทรศัพท์: 02-3239530

เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2561 (วันนี้) ท่านผู้หญิงวิระยา ชวกุล ให้เกียรติ เป็นประธานเปิดงานแถลงข่าวประกาศผล "รางวัลพระราชทานพระสุรัสวดี"(รางวัลตุ๊กตาทอง) ครั้งที่ 31 ประจำปีพ. ศ. 2560 โดยในปีนี้ได้จัดทีมงานอนุรักษ์ความเป็นไทย พร้อมเชิญชวนผู้มาร่วมงาน "แต่งกายชุดผ้าไทย " เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9

นายชาตรี ศรียาภัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย กล้าวว่า รางวัล "พระสุรัสวดี" หรือ"รางวัลตุ๊กตาทอง" เป็นรางวัลเกียรติยศแห่งชีวิตของบุคคลในแวดวงภาพยนตร์ไทยมากกว่า 60 ปี ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานและพระราชทานรางวัลในงาน ประกาศผลรางวัลตุ๊กตาทองครั้งที่ 7 ปี พ.ศ2507 และครั้งที่ 8 ปี 2508 ยังคงความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างสูง
และทรงพระราชทานนามใหม่อย่างเป็นทางการว่ารางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีตั้งแต่ปีพ.ศ๒๕๑๗ตราบจนปัจจุบัน

ในปีพ. ศ. 2561 สมาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย( องค์กรสาธารณประโยชน์) ได้กำหนดจัดงานในวันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 18:00น-21:00น. ณโรงละครอักษราคิงเพาเวอร์กรุงเทพรางน้ำ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป็นกำลังใจให้กับบุคคลในวงการผลิตภาพยนตร์ไทยทั้งเบื้องหน้าและเบื้องหลังสาขาต่างๆที่มีผลงานดีเด่นที่สุดแห่งปีด้วยการพิจารณาคัดเลือกภาพยนตร์ที่ออกฉายในรอบปีพ. ศ. 2560( ตั้งแต่ 1 มกราคมถึง 31 ธันวาคม 2560)

โดยในวันประกาศผลผู้ที่ได้รับรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีทุกสาขาจะได้รับช่อดอกไม้แสดงความยินดีหลังจากนั้นสมาคมจะทำหนังสือขอเข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร พร้อมรายนามผู้เข้ารับรางวัลทุกสาขาเพื่อขอรับรางวัลพระราชทานพระสุรัสวดีต่อไป