Items filtered by date: Sunday, 17 June 2018
Sunday, 17 June 2018 13:46

วิ่งการกุศล...

วันที่ 17 มิถุนายน 2561 เวลา 05.30 น. ณ กระทรวงสาธารณสุข

นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี มอบหมายให้ นายอำพล อังคภากรณ์กุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี เป็นผู้แทนเข้าร่วมเป็นเกียรติในงานแข่งขัน เดิน - วิ่งการกุศล ราชวิถีมินิมาราธอน 2018 และเป็นผู้แทนกล่าวต้อนรับในนามจังหวัดนนทบุรี ซึ่งมีนายแพทย์ เจษฎา โชคดำรงสุข ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน และปล่อยตัวนักวิ่ง การแข่งขันเดิน - วิ่ง การกุศล ราชวิถีมินิมาราธอน 2018 ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้สมทบทุนศูนย์ส่องกล้อง อาคารศูนย์การแพทย์ รวมทั้งเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนได้ออกกำลังกาย โดยมีการวิ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ เพื่อสุขภาพ 2.5 กม. ฟันรัน 5 กม. และมินิมาราธอน 10 กม. โอกาสนี้ นายอาทิวราห์ คงมาลัย (ตูน บอดี้แสลม) ได้ร่วมเข้าแข่งขันในรายการมินิมาราธอน 10 กม.ด้วย