กทม.

เมื่อเร็วๆนี้ ดร.ศิวภรณ์. โควศวนนท์ , ดร. มานะ วงศ์จิตรบุญตา, ดร.กนกอร กังวาฬศัพย์ นำคณะเพื่อนๆ มอบกระเช้าร่วมแสดงความยินดีแก่ คุณสุทธิ.…
วันเสาร์ที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 10:00 น. ห้องแสงสิงแก้ว กองบังคับการตำรวจจราจร ถนนวิภาวดีรังสิต เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครพล.ต.อ.สุวัฒน์…
วันนี้ (วันเสาร์ที่ 28 กันยายน 2562) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย นายพินัย ศรีพนาสณฑ์ รักษาการผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ จัดทีมสังคมสงเคราะห์ออกแจกจ่ายเครื่องอุปโภคบริโภค แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่…
วันนี้ (15 กันยายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมสัญจรอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 6 พร้อมบรรยายพิเศษเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ โดยเน้นย้ำบทบาทของอาสาสมัครคุมประพฤติที่เป็นกำลังสำคัญร่วมกับกรมคุมประพฤติ…
กรมคุมประพฤติส่งเสริมพัฒนาทักษะอาชีพให้แก่ผู้กระทำผิด วันนี้ (10 กันยายน 2562) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กล่าวถึงการขับเคลื่อนงานด้านการสร้างงานสร้างอาชีพแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมคุมประพฤติว่า กรมคุมประพฤติได้ดำเนินการให้การสงเคราะห์ผู้กระทำผิดที่เข้าสู่กระบวนการคุมความประพฤติ และผู้กระทำผิดภายหลังปล่อย (After…
วันนี้ (30 สิงหาคม 2562) นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เป็นประธานในพิธีเปิด “งานคุมประพฤติ 40 ปีมุ่งสู่ Probation…
มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พล.อ.จรัล กัลละวณิชย์ นายกสภาฯ พร้อมด้วย ผศ.ศิวะ วสุนธราภิวัฒน์ อธิการบดี ร่วมยินดีและมอบรางวัลแก่ รศ.สาโรจน์ ดำรงศีล…
28 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น.;กรุงเทพฯ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ทำพิธีแจกข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค…
วันนี้ (23 สิงหาคม 2562) เวลา 10.00 นาฬิกา นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และรองศาสตราจารย์…
วันที่ 15 สค. 2562 เวลา 10:00 น ที่ห้องพิสมัยพิมลสัตย์อาคาร 43 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา…
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จัดงานประเพณีทิ้งกระจาด ประจำปี 2562 นำเครื่องอุปโภคบริโภคแจกจ่ายแก่ผู้ยากไร้ ที่คลินิกการประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว สาขาโคราช วันที่11 สิงหาคม 2562 เวลา…