กทม.

เนฯ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี 2507 ตาม พ.ร.บ.เนติบัณฑิตยสภาฯ บริหารโดยคณะกรรมการ ซึ่งเป็นโดยตำแหน่ง 3 คน อีก 20 คน…
วันนี้ (1 มิถุนายน 2563) นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เปิดเผยข้อมูลสถิติคดีความผิดตามพระราชกําหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 พระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.…
กรมคุมประพฤติเตรียมความพร้อมมาตรการ คลายล็อกสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ ทั้งการรับ-ส่งผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ จัดระเบียบสถานที่ กักตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รายใหม่ 14 วันก่อนเข้ารับบำบัดฟื้นฟูฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด Covid-19 พร้อมเตรียมผ่อนปรนญาติเข้าเยี่ยมได้…
กระทรวงเกษตรฯยกระดับขับเคลื่อนส่งเสริมสินค้ามาตรฐาน “ฮาลาล”ดันไทยสู่ประเทศส่งออกอาหารท็อปเทนของโลก “เฉลิมชัย”จัดตั้งคกก.ผลักดันเต็มรูปแบบ พัฒนาฮาลาลไทยทั้งระบบสู่ตลาดโลกมุ่งตลาด2ล้านล้านดอลลาร์ พร้อมเปิดกลยุทธ์ระเบียงเศรษฐกิจพื้นที่ชายแดนใต้เป็นฮับฮาลาลโลก ส่วนส่งออกไปสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ฉลุย นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยวันนี้ว่า ตามนโยบายของรัฐบาลและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่วางเป้าหมายให้ไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกอาหารอันดับท็อปเทนของโลกนั้น ดร.เฉลิมชัย…
วันนี้ (8 พฤษภาคม 2563) กรมคุมประพฤติรับมอบหน้ากากอนามัยแบบผ้า และ Face Shield รวมกว่า 2,000 ชิ้น จากนักศึกษา…
เมื่อวันที่ 5 พ.ค.63 ที่กรมการขนส่งทางบก ถ.พกลโยธิน เขตจตุจักร กทม.นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มีการพิจารณาเลื่อนการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถ…
เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 63 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ได้แถลงข่าวเตรียมความพร้อมในการเปิดให้บริการด้านใบอนุญาติขับรถ โดยจะเริ่มให้บริการเฉพาะกระบวนงานที่ไม่ต้องอบรม และผู้ผ่านการอบรมจากระบบ e-Learning ตั้งแต่วันที่…
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยสถาบันโรคทรวงอก กรมการแพทย์ และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (สกสว.) พัฒนางานวิจัยเรื่อง “การพัฒนาแบบจำลองปอดโดยแบบจำลองการเลี้ยงเซลล์สามมิติเพื่อการทดสอบยาในการรักษาโรคโควิด-19” เพื่อพัฒนาต้นแบบทดสอบยาที่ใช้ในการรักษาโรคโควิด-19…
เยาวชนไทย ส่งจดหมายน้อยถึงนายกรัฐมนตรี ขอยื่นมือช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 ผุดไอเดีย Startup สร้างธนาคารหน้ากาก ร่วมกับอาสาสมัครกว่าแสนคน ระดมทุนรับบริจาค เพื่อเปิดโรงงานผลิตหน้ากากอนามัย N95 สําหรับ แพทย์…
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ประเทศไทยมีมาตรการสำคัญเพื่อแก้ปัญหาสถานการณ์ดังกล่าวที่นับเป็นสถานการณ์ฉุกเฉิน โดยประกาศใช้ข้อกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ทั้งด้านการห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรค มาตรการป้องกันโรคด้วยการทำความสะอาดผิวสัมผัสของสถานที่ต่างๆ การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือ การเว้นระยะห่าง การควบคุมจำนวนผู้ร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด หรือควบคุมการออกนอกเคหะสถานในเวลาที่กำหนด…
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่เกิดผลวงกว้างและทำให้ผู้ติดเชื้อเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่วนหนึ่งจากคนจำนวนมากที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานที่แออัด รวมทั้งในโรงพยาบาลซึ่งนับเป็นสถานที่ที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นจุดรองรับคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและรักษาผู้ติดเชื้อ แต่ในขณะเดียวกันโรงพยาบาลยังเป็นสถานที่จำเป็นสำหรับผู้สูงอายุ คนเจ็บป่วยที่ยังต้องเดินทางเข้ารับบริการอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ได้ทำการศึกษาวิจัย…