กทม.

กิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ วัดและโรงเรียนคลองขุนศรี อำเภอไทรน้อย วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00…
8 ก.พ.61 ที่ประชุม สนช.มีมติเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.เจ้าพนักงานตำรวจศาล พ.ศ.... และเห็นสมควรประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าว จะมีผลใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด…
กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE วันนี้ ( 21 มกราคม 2561 ) นายประสาร…
เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมแถลงผลการดำเนินงานศาลยุติธรรมทั่วประเทศและสำนักงานศาลยุติธรรม ปี 2561 พร้อมประกาศตั้งเป้าเป็น D-court ในปี 2563 วันนี้ (18 มกราคม 2562) เวลา…
วันนี้ (11 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ เป็นประธานเปิดศูนย์ฝึกทักษะสร้างงานสร้างอาชีพ ภายใต้การดำเนินงานของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี เพื่อเป็นสถานที่ฝึกอาชีพและสถานที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากการฝึกอาชีพของผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ให้สามารถมีรายได้หาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้โดยไม่หวนไปกระทำผิดซ้ำ โดยมีนายยุทธพงษ์…
กรมคุมประพฤติร่วมหารือกรมราชทัณฑ์เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติวันนี้ ( 7 ธันวาคม 2561 ) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่…
กรมคุมประพฤติร่วมหารือสำนักงานศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบงานคุมประพฤติวันนี้ (6 ธันวาคม 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมหารือกับ ท่านสราวุธ…
วันนี้ (28 พฤศจิกายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ พร้อมคณะผู้บริหาร ร่วมหารือกับ นายสหการณ์ เพ็ชรนรินทร์ อธิบดีกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน…
สำนักงานศาลยุติธรรม โดยกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ ขอเชิญชวนเยาวชนทั่วประเทศในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6) หรือเทียบเท่า เข้าร่วมกิจกรรม “ค่ายต้นกล้าตุลาการ”รุ่นที่ 9 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22…
วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2561) นายประสาร มหาลี้ตระกูล อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรมเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1/2562 พร้อมคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ ซึ่งการประชุมครั้งนี้เป็นการพิจารณาเรื่องการเพิ่มบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ แนวทางการบริหารองค์การอาสาสมัครคุมประพฤติ…
ธิบดีกรมคุมประพฤติเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา…