Items filtered by date: Sunday, 02 December 2018

สำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ทุกหน่วยดำเนินการจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” พร้อมกันทั่วประเทศ ในวันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม 2561 ซึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง รับผิดชอบพื้นที่คูคลองในเส้นทาง Bike อุ่นไอรัก บริเวณคลองรอบกรุง ตั้งแต่สะพานมอญ ไปจนถึงสะพานเจริญรัช เขตพระนคร กรุงเทพฯ 

วันนี้ (1 ธันวาคม 2561) พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ หักพาล ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เปิดกิจกรรม สตม.รวมพลังจิตอาสาพัฒนา “สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์” ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยนำข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัดสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ประชาชนจิตอาสา และชาวต่างชาติ รวมทั้งสิ้น 700 คน มาร่วมทำกิจกรรม จิตอาสาพัฒนา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร พระราชทานโครงการจิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ด้วยทรงมุ่งหวังให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่า มีความสมัครสมานสามัคคี ร่วมมือร่วมใจ ประกอบกิจกรรมสาธารณะ เพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน


พลตำรวจโท สุรเชษฐ์ฯ กล่าวว่า ทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ข้าราชการตำรวจจิตอาสาในสังกัด รวมถึงประชาชนจิตอาสา รวมทั้งชาวต่างชาติ ได้มาร่วมกันพัฒนา คูคลอง และพื้นที่ริมฝั่งคลอง เพื่อเตรียมความพร้อมแก่เส้นทาง Bike อุ่นไอรัก โดยกิจกรรมเริ่มตั้งแต่ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ประกอบไปด้วยการเก็บขยะในคลอง ริมฝั่งคลอง และทาสีขอบบาทวิถี บริเวณคลองรอบกรุงช่วงสะพานมอญ และ สะพานเจริญรัช ให้มีความสะอาด สวยงาม อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้าง ความสมัครสมานสามัคคีแก่ข้าราชการตำรวจในสังกัด และประชาชนรวมไปถึงชาวต่างชาติ
ที่เข้ามาพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยอีกด้วย

องค์กร คณะทำงานเพื่อสุขภาพชุมชน CHC เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561 ณ ศาลาขุนแผน เทศบาลเมืองกาญจนบุรี นำทีมโดย นางสาว สุภาภรณ์ แซ่เอ็ง ผู้อำนวยการองค์กร
ดร.เบญจวรรณ เปรมประยูร นายกเทศมนตรีเมืองกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดงาน โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ ประจำปี 2562 You Know Status (World AIDS Day วันเอดส์โลก 1 ธันวาคมของทุกปี) เป็นการรณรงค์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงภัยของโรคเอดส์ และการป้องกันอย่างถูกวิธี การส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ รวมถึงการเข้าสู่กระบวนการตรวจสุขภาพ "ตรวจเร็ว รู้เร็ว รักษาได้" นอกจากนี้ประธานในพิธีมอบถุงยางอนามัยและป้ายรณรงค์เรื่องการป้องกันโรคเอดส์ให้กับประธานอาสาสมัคร 27 ชุมชน สถานศึกษาระดับมัธยมศึกษาและอาชีวในเขตเทศบาล 8 แห่ง พร้อมทั้งเดินรณรงค์และแจกถุงยางอนามัย บริเวณรอบชุมชนศูนย์การค้า